Terje G. Andersen

Terje G. Andersen

Tingrettsdommer ved Alstahaug, Brønnøy og Rana tingretter.
Cand.jur. 2005.

Under studietiden var Andersen aktiv i Juss-Buss (2001–2002) og juridisk saksbehandler i Samfunnsviternes fagforening (2002–2004). Han var også trainee i Arntzen de Besche Advokatfirma, Advokatfirmaet Selmer og Larkin Hoffman Attorneys. Da Andersen ble cand.jur. i 2005 ved Universitetet i Oslo, ble han raskt ansatt hos Storeng, Beck & Due Lund. Ved siden av jobben som advokatfullmektig og senere advokat fikk han også vist sitt engasjement som frivillig hos Gatejuristen. I 2009 ble han partner i Storeng, Beck & Due Lund. Fra 2011 til 2017 var han også daglig leder av firmaet. Fra mai 2019 jobber Andersen som tingrettsdommer ved tingrettene i Alstahaug, Brønnøy og Rana.

Andersen er veileder og sensor ved Det juridiske fakultet (UiO). Han har holdt flere kurs om arbeidsrett og HR-rettslige spørsmål, både for virksomheter og organisasjoner, andre jurister samt for mastergradsstudenter på BI.

Bøker av Terje Gerhard Andersen

Les mer her

Fagbøker

Artikler