Terje G. Andersen

Partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund.
Cand.jur. 2005.

Andersen bistår sine klienter med problemstillinger innenfor arbeidsretten.

Under studietiden var Andersen aktiv i Juss-Buss (2001–2002) og juridisk saksbehandler i Samfunnsviternes fagforening (2002–2004). Han var også trainee i Arntzen de Besche Advokatfirma, Advokatfirmaet Selmer og Larkin Hoffman Attorneys. Da Andersen ble cand.jur. i 2005 ved Universitetet i Oslo, ble han raskt ansatt hos Storeng, Beck & Due Lund. Ved siden av jobben som advokatfullmektig og senere advokat fikk han også vist sitt engasjement som frivillig hos Gatejuristen. I 2009 ble han partner i Storeng, Beck & Due Lund. Fra 2011 til 2017 var han også daglig leder av firmaet.

Andersen er veileder og sensor ved Det juridiske fakultet (UiO). Han har holdt flere kurs om arbeidsrett og HR-rettslige spørsmål, både for virksomheter og organisasjoner, andre jurister samt for mastergradsstudenter på BI.

Bøker av Terje Gerhard Andersen

Les mer her

Fagbøker

Artikler