Nils H. Storeng

Nils H. Storeng

Partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund.
Cand.jur. 1977.

Storeng er advokat med møterett for Høyesterett, med særlig kompetanse innen arbeidsrettslige spørsmål.

Han ble cand.jur. i 1977 ved Universitetet i Oslo og arbeidet deretter i Sjøfartsdirektoratet fra 1978 til 1979, før han gikk over i stilling som advokatfullmektig (1979 til 1981) på et mindre kontor. I 1981 fikk Storeng advokatbevilgning og gikk inn i stillingen som avdelingsleder i Norsk Arbeidsgiverforening, hvor han ble til 1986. Fra 1986 har Storeng vært privatpraktiserende advokat. I 1988 var han med å grunnlegge Storeng, Beck og Due Lund (SBDL), hvor han i dag er partner. Storeng har møterett i Høyesterett fra 2001.

Storeng har også vært veileder og sensor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og sensor og foreleser ved Handelshøyskolen BI. I tillegg holder han kurs i HMS for ledere, verneombud og for arbeidsmiljøutvalg i virksomheter.

Sammen med sine kolleger i SBDL har han skrevet bøker om arbeidsrettslige emner, blant annet Arbeidslivets spilleregler (4. utgave, 2016), som gir en bred oversikt over den individuelle og kollektive arbeidsretten.

Bøker av Nils H. Storeng

  • Storeng, Nils H. mfl., Arbeidslivets spilleregler, 5. utg., Universitetsforlaget 2020.
  • Beck, Tom H., Arve D. Lund og Nils H. Storeng, Arbeidsrett, 10. utg., Cappelen Damm Akademisk 2017.
  • Storeng, Nils H. mfl., Arbeidslivets spilleregler, 4. utg., Universitetsforlaget 2016.
  • Storeng, Nils H., Tom H. Beck og Arve D. Lund, Arbeidslivets spilleregler. 1: Bærebjelker og grunnprinsipper i arbeidsretten, Universitetsforlaget 2003.
  • Storeng, Nils H., Tom H. Beck og Arve D. Lund, Arbeidslivets spilleregler. 2: Endringer i arbeidsforholdet: stillingsvernsreglene, Universitetsforlaget 2003.
  • Storeng, Nils H., Tom H. Beck og Arve D. Lund, Arbeidslivets spilleregler. 3: Samspillet mellom partene i arbeidsforholdet, Universitetsforlaget 2003.
  • Beck, Tom H., Arve D. Lund og Nils H. Storeng, Arbeidsrett og omstilling: juridiske basiskunnskaper til bruk før og under endringsprosesser, B. 1. Advokatfirma Storeng, Bech og Due Lund 1999.
  • Beck, Tom H., Arve D. Lund og Nils H. Storeng, Praktisk arbeidsrett, 2. utg., Tano Aschehoug 1996.
  • Beck, Tom H., Arve D. Lund og Nils H. Storeng, Praktisk arbeidsrett: med nye endringer i arbeidsmiljøloven, Fortuna 1995.

Les mer her

Fagbøker

Artikler