Kåre Lilleholt

Kåre Lilleholt

Professor emeritus ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1986.

Lilleholt tok den juridiske doktorgraden i 1986, ved Universitetet i Bergen. Særlig arbeider han med formuerett, kontraktsrett, komparativ rett, europarett og bustadrett.

Bøker av Kåre Lilleholt

 • Selvig, Erling og Kåre Lilleholt, Kjøpsrett til studiebruk, 6. utg., Universitetsforlaget 2019.
 • Lilleholt, Kåre, Allmenn formuerett. Fleire rettar til same formuesgode, 2.utg., Universitetsforlaget 2018.
 • Lilleholt, Kåre, Kontraktsrett og obligasjonsrett, Cappelen Damm Akademisk 2017.
 • Selvig, Erling og Kåre Lilleholt, Kjøpsrett til studiebruk, 5. utg., Universitetsforlaget 2015.
 • Lilleholt, Kåre (red.), Knophs oversikt over Norges rett, 14. utg., Universitetsforlaget 2014.
 • Lilleholt, Kåre, Allmenn formuerett, Universitetsforlaget 2012.
 • Aune, Helga mfl.(red.), Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag, Cappelen akademisk 2009.
 • Lilleholt, Kåre (red.), Knophs oversikt over Norges rett, 13. utg., Universitetsforlaget 2009.
 • Hagen, Ørnulf, Kåre Lilleholt og Christian F. Wyller, Eierseksjonsloven, 2.utg., Universitetsforlaget 2008.
 • Lilleholt, Kåre mfl., Principles of European Law, Lease of Goods 2007.
 • Lilleholt, Kåre, Christian Fr. Wyller og Morten Aagenæs, Borettslovkommentaren, Wyller 2006.
 • Lilleholt, Kåre (red.), Knophs oversikt over Norges rett 12. utg., Universitetsfolaget 2004.
 • Krüger, Kai, Kåre Lilleholt og Gudrun Holgersen (red.), Nybrott og odling. Festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen, Fagbokforlaget 2002.
 • Lilleholt, Kåre, Avtale om ny bustad, Universitetsforlaget 2001.
 • Lilleholt, Kåre, Godtruerverv og kreditorvern, 3. utg., Universitetsforlaget 1999.
 • Lilleholt, Kåre (red.), Knophs oversikt over Norges rett, 11. utg., Universitetsfolaget 1998.
 • Kåre Lilleholt mfl., Nordisk bustadrett, Nordisk Ministerråd 1997.
 • Grini, John og Kåre Lilleholt, Borettslovene med kommentar, 3. utg., Universitetsfolaget 1993.
 • Kåre Lilleholt, Kreditorvern: Kompendium, Bergen Universitet 1988.
 • Kåre Lilleholt, Personskifte i husleigeforhold, Universitetsforlaget 1986.
 • Gramstad, Sigve og Kåre Lilleholt, Lov om målbruk i offentleg teneste med kommentarar, Universitetsforlaget 1983.
 • Lilleholt, Kåre, Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold, Tanum Norli 1979.
 • Skogaas, Peder og Kåre Lilleholt, En for hverandre. Sigøynerne Milos Karoli og Frans Josef forteller, Gyldendal Norsk Forlag 1978.

Fagbøker

Artikler