Viggo Hagstrøm

Viggo Hagstrøm

Professor i formuerett ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1985.

Viggo Hagstrøm har satt varige spor i den sentrale formueretten i Norge og Norden.

Dette er historien om oslogutten som allerede i studietiden viste særlig dedikasjon og kunnskap på det juridiske feltet. Hans oppgave om skyldansvaret i erstatningsretten fra et av hans første år som student ble senere til boken Culpanormen. Han skrev i forordet at boken var et resultat av en «rettsvitenskapelig raptus høsten 1975».

Etter fullført embetseksamen, cand.jur. (1980), fikk han jobb som universitetslektor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, som skulle bli hans arbeidsgiver gjennom hele karrieren. I 1985 oppnådde han dr. juris på en avhandling om det offentliges erstatningsansvar. Året etter, bare 34 år gammel, ble han professor. Hagstrøm var leder for Forskningsutvalget ved fakultetet, ansvarlig for doktorgradsutdanningen og bestyrer på Institutt for privatrett i perioden 1993 til 2000.

I 2006 ble han æresdoktor ved Københavns Universitet. Han var medlem av Det norske Videnskaps-Akademi og Study Group on a European Civil Code. Han var en populær figur også blant studentene. I 2003 valgte de ham som sin Storebror - Juristforeningens høye beskytter. Hagstrøm var kjent for sin vidd og kjappe replikk, og var svært populær som foreleser. De studentene som i tillegg var så heldige å få være med på hans årlige omvisninger på Nasjonalgalleriet, fikk et minne for livet. Parallelt med arbeidet i akademia tok Hagstrøm på seg andre verv. I en periode var han leder av Bankklagenemnda, og han var styremedlem for De nordiske juristmøter. Hagstrøm ble også oppnevnt som voldsgiftdommer ved flere anledninger.

Dersom Hagstrøm ikke hadde blitt jurist, var det kanskje kunsthistoriker han skulle ha blitt. I tillegg til jussen var kunsten en stor interesse for han. I en periode var han styreleder i Bildende Kunstneres Hjelpefond og i styret til Nasjonalmuseet. Hagstrøm testamenterte deler av sin private kunstsamling til Nordnorsk Kunstmuseum.

I 2003 kom Hagstrøm og Magnus Aarbakkes bok Obligasjonsrett, som er blitt et standardverk i norsk obligasjonsrett. Hagstrøm var redaktør for det nordiske juridiske tidsskriftet Tidsskrift for rettsvitenskap fra 1999. Da han gikk bort, ble utgivelse 04-05 / 2013 (Volum 126) viet til hans minne.

Bøker av Viggo Hagstrøm

  • Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik, Erstatningsrett, 2. utg., Universitetsforlaget 2019.
  • Hagstrøm, Viggo og Herman Bruserud, Kjøpsrett, 2. utg., Universitetsforlaget 2015.
  • Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik, Erstatningsrett, Universitetsforlaget 2015.
  • Hagstrøm, Viggo og Herman Bruserud, Enterpriserett, Universitetsforlaget 2014.
  • Hagstrøm, Viggo og Magnus Aarbakke, Obligasjonsrett, 2. utg., Universitetsforlaget 2011.
  • Hagstrøm, Viggo, Aids som juridisk problem, Tano Aschehoug 1988.
  • Hagstrøm, Viggo, Culpanormen, 4. utg., Aschehoug 1983.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler