Jussens Venner

Jussens Venner ble grunnlagt i 1952, og redaksjonen har hele tiden bestått av jusstudenter; for tiden én redaktør fra Universitetet i Bergen og én fra Universitetet i Oslo. Dette er et tidsskrift spesielt tilpasset jusstudentenes behov, og er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlistene til de tre juridiske lærestedene.

Tidsskriftet er et supplement til pensumlitteraturen og inneholder både nye framstillinger av klassiske juridiske tema, framstilling av emner som mangler rettsvitenskaplig behandling, og omtale av ny lovgivning og rettspraksis.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering av de fleste artiklene etter vurdering redaktørene imellom.

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • lockedForholdet mellom foreldelsesloven § 3 nr. 1 og 2 i lys av de senere års praksis fra Høyesterett

    av
    • Hans Fredrik Marthinussen
    s. 1 - 18Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedI hvilken grad kommer rettsanvendelsestvil tiltalte til gode?

    avs. 20 - 36Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedPragmatisk i prinsippet – om lojalitetsprinsippet i kontraktsforhold

    av
    • Linn Hoel Ringvoll
    • Erlend M. Leonhardsen
    s. 37 - 55Lesetid ca. 23 minutter
   • Leder

    lockedFra perioden 28. november 2006 til 13. februar 2007

    s. 56 - 60Lesetid ca. 6 minutter
 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001