Jussens Venner

Jussens Venner ble grunnlagt i 1952, og redaksjonen har hele tiden bestått av jusstudenter; for tiden én redaktør fra Universitetet i Bergen og én fra Universitetet i Oslo. Dette er et tidsskrift spesielt tilpasset jusstudentenes behov, og er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlistene til de tre juridiske lærestedene.

Tidsskriftet er et supplement til pensumlitteraturen og inneholder både nye framstillinger av klassiske juridiske tema, framstilling av emner som mangler rettsvitenskaplig behandling, og omtale av ny lovgivning og rettspraksis.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering av de fleste artiklene etter vurdering redaktørene imellom.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

Ansvarlige redaktører

Anders Rønningen, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Viljar J. Nerheim, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Alexander Sæthers starter som redaktør fra 1. juni 2020.

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter

Jussi Erik Pedersen, førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, Norges arktiske universitet

Filip Truyen, professor II, Universitetet i Bergen; advokat, Wikborg Rein Advokatfirma

Redaksjonens adresse

OSLO

Jussens Venner, Institutt for offentlig rett ved UiO, Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo, E-post: andersroen@gmail.com, Mobil: 947 80 575

BERGEN

Jussens Venner, Det juridiske fakultet ved UiB, Postboks 7800, 5020 Bergen, E-post: viljar_jn@icloud.com, Mobil: 954 28 781

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • lockedForholdet mellom foreldelsesloven § 3 nr. 1 og 2 i lys av de senere års praksis fra Høyesterett

    av
    • Hans Fredrik Marthinussen
    s. 1 - 18Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedI hvilken grad kommer rettsanvendelsestvil tiltalte til gode?

    avs. 20 - 36Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedPragmatisk i prinsippet – om lojalitetsprinsippet i kontraktsforhold

    av
    • Linn Hoel Ringvoll
    • Erlend M. Leonhardsen
    s. 37 - 55Lesetid ca. 23 minutter
   • Leder

    lockedFra perioden 28. november 2006 til 13. februar 2007

    s. 56 - 60Lesetid ca. 6 minutter
 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980