Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 5-6

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedEkspropriasjonsrett på avveier

    avs. 193 - 194Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedUtviklingen i tradisjonell forbrytelseskriminalitet det kommende tiåret

    av
    • Leif-Petter Olaussen
    s. 195 - 219Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedTvungent prosessfellesskap i offentligrettslige trepartsforhold

    avs. 220 - 225Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedAvvisningsplikt i offentlige anbudskonkurranser for vedtatt forelegg på korrupsjon mv.

    av
    • Robert Myhre
    s. 226 - 230Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedIslendinger på hugget: Den ytre allmenningen enda en gang

    av
    • Peter Ørebech
    s. 231 - 236Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedLars Björnes nordiske rettsvitskap

    avs. 237 - 248Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedJohan Giertsen: Avtaler

    avs. 248 - 256Lesetid ca. 13 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971