Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør:
Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedRederiskatt og rettsstat

    avs. 177 - 178Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedLekdommere i Norden – Hvilke rettspolitiske og rettssikkerhetsmessige argumenter har medført at den tradisjonelle juryordningen ikke er den dominerende i de andre nordiske landene?

    av
    • Lars-Jonas Nygard
    s. 179 - 191Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedRettslige følger av statlige brudd på EØS-regler som er operative i norsk rett – Noen merknader til opprydningen etter Fokus Bank-saken

    av
    • Halvard Haukeland Fredriksen
    s. 192 - 209Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedDokumentasjon av psykisk skade etter seksuelle overgrep

    av
    • Randi Rosenqvist
    s. 210 - 222Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedDomsslutninger, derivatregler og «designer drugs»: Manglende faktaforståelse i strafferettspleien vedrørende misbruksstoffer?

    av
    • Lars Slørdal
    • Tarjei Rygnestad
    s. 223 - 229Lesetid ca. 9 minutter
   • Debatt

    lockedAllmenndannelse og juridisk dannelse – en kommentar

    av
    • Dag Michalsen
    s. 230 - 231Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHilde Hauge: Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner

    avs. 232 - 236Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJan Fridthjof Bernt og Harald Hove: Offentleglova med kommentarer

    s. 237 - 240Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001