Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

Ansvarlig redaktør

Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Stian Øby Johansen, førstelektor ved Universitetet i Oslo

Kontakt

Manuskripter og andre henvendelser sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Postadresse: Tidsskrift for Rettsvitenskap v/ Erling Johan Hjelmeng, Universitetet i Oslo, Senter for Europarett, PB 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Bøker sendes til Inger Hamre ved samme adresse som over.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • lockedOm normativa modaliteter

    av
    • Åke Frändberg
    s. 281 - 293Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedRettsvitenskapen i bokverket om Universitetet i Oslo 1811–2011

    av
    • Dag Michalsen
    s. 294 - 313Lesetid ca. 30 minutter
   • Debatt

    lockedRt. 2012 s. 468 – noen avklaringer av vilkårene for objektiv omstøtelse etter dekningsloven § 5-5

    av
    • Anja K. Ankerud
    s. 314 - 332Lesetid ca. 20 minutter
   • Debatt

    lockedPrinsipper, praksis og prognoser ved tolkning av EØS-avtalen – Tilsvar til Ole-Andreas Rognstad

    av
    • Halvard Haukeland Fredriksen
    s. 333 - 341Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedMit arbejde med juraen

    av
    • Ole Lando
    s. 342 - 359Lesetid ca. 24 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEdward Humphreys: Programformat och medier i konvergens. Formathandel, juridiskt skydd och branchpraxis. Stiftelsen etermedierna i Sverige

    av
    • Jon Bing
    s. 360 - 363Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedFrode A. Innjord (red.): Plan- og bygningsloven med kommentarer bind 1 og bind 2.

    av
    • Johan Greger Aulstad
    s. 364 - 373Lesetid ca. 15 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAnneken Kari Sperr: Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland und Norwegen. Eine vergleichende Studie zur gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen.

    av
    • Karl Harald Søvig
    s. 373 - 378Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBjarte Thorson: Erstatningsrettslig vern for rene formuestap.

    avs. 378 - 388Lesetid ca. 18 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPeter Wahlgren: Lagstiftning. Problem, teknik, möjligheter.

    avs. 389 - 398Lesetid ca. 16 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedØrnulf Øyen: Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen.

    avs. 398 - 402Lesetid ca. 7 minutter
   • Debatt

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 403 - 419Lesetid ca. 23 minutter
  • Utgave 1-2

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980