Innsikt

Nytt i immaterialrett, designrett, varemerkerett og markedsføringsrett

Nytt i immaterialrett, designrett, varemerkerett og markedsføringsrett
FAGTROLL: Redaksjonen i IP-trollet i Teams-møte. «Teamsselfien» med kinosete-funksjonen er tatt til ære for Innsikt. Foto: IP-trollet.
Lesetid ca. 8 minutter

Endringer i varemerkeloven, Iphone-dommen og Forsker-dommen er blant de største nyhetene i immaterialrett og markedsføringsrett i år. Det skriver fagbloggen «IP-trollet» som i år utvidet med podkasten Huldrapodden.

I sommer ble IP-trollet utvidet med en podkast – «Huldrapodden».

Seks år har gått siden førsteamanuensis Torger Kielland ved Det Juridiske fakultet i Bergen la ut en bloggpost om opphavsmannens mulighet til å oppgi opphavsrett. Siden det har immaterialrettsbloggen «IP-trollet» rukket å bli et av de viktigste forumene å besøke for å holde seg oppdatert på immaterialrett (varemerkerett, opphavsrett, patentrett og designrett) og markedsføringsrett, ved sidenav de årlige JUS-kursene i samme fag, tidsskriftet Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) og bloggen IPKat. I sommer ble IP-trollet utvidet med en podkast – «Huldrapodden». Her diskuteres alt fra Høyesteretts nylige «forskerdom» til de kommende endringene i varemerkeloven og tolloven, som trer i kraft neste år. Den nyeste episoden handler om koronakrisen og et par patentrettslige problemstillinger. Både bloggen og podkasten er drevet av en redaksjon av fagfolk, som alle jobber på dugnadsbasis og ellers har sitt virke i både akademia, Lovavdelingen og privat næringsliv. Pr desember 2020 er dette gjengen bak Huldra og Trollet:

  • Torger Kielland, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i Bergen

  • Julius Berg Kaasin, advokat i GjessingReimers

  • Vincent Tsang, lovrådgiver i Lovavdelingen

  • Kristine Juell Johnsen, advokat i Shearwater Geoservices

  • Yngve Øyehaug Opsvik, advokat i GjessingReimers

  • Kaja Skille Hestnes, advokat i SANDS

  • Morten Smedal Nadheim, stipendiat ved Det juridiske fakultet i Oslo

  • Kristina Stenvik, stipendiat ved Det juridiske fakultet i Oslo

Nytt i immaterialrett, designrett, varemerkerett og markedsføringsrett
FAGEKSPERTISE: Redaksjonen i IP-trollet: Øverst: Kaja Skille Hestnes, Kristine Juell Johnsen, Morten Smedal Nadheim. Nederst: Yngve Øyehaug Opsvik, Kristina Stenvik, Torger Kielland, Vincent Tsang, Julius Berg Kaasin. Foto: IP-trollet selv.

Huldra i Kjosfossen

Det eventyrinspirerte navnet på bloggen er en blanding av inspirasjon en kjent internasjonal IP-blogg kalt IPKat og norsk folklore.

Navnet er (…) inspirert av den kjente opphavsrettsavgjørelsen fra Høyesterett om Huldra i Kjosfossen (Rt. 2007 s. 1329)

– Torger Kielland og Julius Berg Kaasin

– Navnet på podkasten er en naturlig konsekvens av bloggnavnet, men er også inspirert av den kjente opphavsrettsavgjørelsen fra Høyesterett om Huldra i Kjosfossen (Rt. 2007 s. 1329), forklarer Kielland og Berg Kaasin. Dommen handlet om verkshøyden på en teaterforestilling ved samme navn, fremført i Kjosfossen ved Flåmsbanen.

– Målgruppen vår er først og fremst de som jobber med rettsområdene, men også andre som har interesse for disse, og ikke nødvendigvis bare jurister.

Hvert innlegg leses av flere hundre lesere, sier de. Bloggen oppdateres jevnlig med aktuelle saker, typisk nye rettsavgjørelser fra norske domstoler og EU-domstolen. Høyt på leselisten står månedsoppsummeringene og for tiden også en kommentar om Borgarting-dom LB 2019-79865 om varemerke Sherlock. Fornavnet på den kjente detektiven Sherlock Holmes er nemlig også navnet på et mindre kjent Apple-program. Det siste var så lite brukt ifølge Borgarting lagmannsrett at retten til å ha navnet registrert som varemerke hadde gått tapt.

Alle rettsområdene IP-trollet følger er nokså harmonisert på internasjonalt nivå, derfor er det ikke nok å «bare» kommentere dommer fra norske domstoler, også dommer fra blant annet EU-domstolen må med. Et eksempel er den nye avgjørelsen fra EU-domstolen C-567/18 Amazon om varemerkeinngrep ved handel gjennom netthandelselskapet Amazon. Bloggen følger også prinsipielle avgjørelser fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) og Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU). Kielland og Berg Kaasin forklarer at redaksjonen jevnlig diskuterer innhold som skal publiseres på bloggen og gjennomgås i podcast. De største sakene i 2020 har vært:

Ved hvert årsskifte oppsummerer IP-trollet de ulike immaterialrettsområdene. I februar og mars vil 2020 oppsummeres. Juridika Innsikt vil gi leserne en påminnelse når oppdateringene kommer.

Alle rettsområdene IP-trollet følger er nokså harmonisert på internasjonalt nivå, derfor er det ikke nok å «bare» kommentere dommer fra norske domstoler

Nytt i immaterialrett, designrett, varemerkerett og markedsføringsrett
"IP-trollet" er en fagblogg om design, varemerke, patent, opphavsrett og «tilliggende herligheter». Navnet er inspirert av norske folkeeventyr.

Aktuelle saker innen immaterialrett og markedsføringsrett

Nytt i immaterialrett, designrett, varemerkerett og markedsføringsrett
Are Stenviks patentbok er den mest sentrale på patentfeltet, ifølge IP-trollet.
Nytt i immaterialrett, designrett, varemerkerett og markedsføringsrett
Ny bok i 2020 om immaterialrett og kontrakter.

Blant de største sakene den siste tiden kan både vedtatte endringer i varemerkeloven, Tolloven mv og ny lov om forretningshemmeligheter nevnes. Begge disse lovforslagene er sanksjonert av kongen i statsråd og venter på ikrafttredelse neste år.

Det har også vært en rekke interessante rettsavgjørelser, blant annet Høyesteretts avgjørelser i den såkalte Iphone-saken (HR-2020-1142A) og Forsker-saken (HR-2020-2017-A) EU-domstolens C-567/18 Amazon fra EU-domstolen. Det er også noen viktige saker fra forvaltningspraksis (KFIR), som IP-trollet har fulgt. Lesere som vil dykke mer inn i hver rettskilde, er velkommen til å lese videre på IP-trollets blogg. IP trollet anbefaler dessuten Are Stenviks nyeste utgave av Patentretten, sammen med Harald Irgens-Jensen og Camilla Vislies nye bok «Immaterialrett, kontrakter og erstatning».

Med IP-trollets tillatelse gjengir Juridika Innsikt de viktigste her:

1. Lovendringer

1.1 Endringer i varemerkeloven (ventet å tre i kraft i 2021)

Gjennomfører EUs varemerkedirektiv i norsk rett. Det blir enklere å registrere varemerker, og kravet til gjengivelse av varemerker blir teknologinøytralt. IP-trollet fremhever enkelte endringer som større enn andre: blant annet utelukkelsesgrunnen i varemerkeloven § 2, om «ond tro» og tidspunkt for særpregsvurderingen i § 14.

Endringer i varemerkeloven fra 1.1.2021 gjennomfører EUs varemerkedirektiv i norsk rett. Det blir enklere å registrere varemerker

1.2 Endringer i Tolloven (ventet å tre i kraft i 2021)

Tolloven forenkles så tollere lettere kan slå ned på merkevarepirater, som for eksempel smugler falske merkeklær. De viktigste endringene er i § 15-1, om at rettighetshaveren kan søke tollmyndighetene om bistand til å holde tilbake «piratvarer» og at disse kan destrueres uten samtykke fra varemottaker eller dom. Les mer blant annet i Kjennetegnsåret 2019 på IP-trollet fra februar, eller hør episode 4 av Huldrapodden fra september.

Tolloven forenkles så tollere lettere kan slå ned på merkevarepirater, som for eksempel smugler falske merkeklær. De viktigste endringene er i § 15-1

1.3 Ny lov om forretningshemmeligheter trer i kraft 1.1.2021. Loven implementerer EUs forretningshemmelighetsdirektiv som tar sikte på å harmonisere beskyttelsen av forretningshemmeligheter i EØS.

Nytt i immaterialrett, designrett, varemerkerett og markedsføringsrett
TOLLERE: Ny tollov i 2021 gjør det lettere for tollere ved Svinesund (bildet) å slå ned på import av piratmerkeklær og andre varer som bryter varemerkeretten. Foto: Istockphoto.

2. Rettspraksis fra Høyesterett

Dom i «IPhone-saken» falt i juni 2020 og stod mellom telefonoperatøren Henrik Huseby i Norge og Apple i California om skjermkomponenter til iPhone 6/6S med eplelogo. Høyesterett kom til at dette er varer med tildekkede varemerker som utgjør varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4, selv om varemerkene var tusjet over.

2.1 Forsker-dommen (HR-2020-2017-A)

Forsker-dommen ble diskutert i episode 3 av Huldrapodden her. Saken vil senere bli kommentert på Juridika Innsikt og på IP-trollet i nær fremtid.

2.2 «Iphonedommen» (HR2020-1142A)

Dommen i IPhone-saken satte punktum for en av de mer omtalte varemerkesakene de siste årene

– Julius Berg Kaasin på IP-trollet

Dom i «IPhone-saken» falt i juni 2020 og stod mellom telefonoperatøren Henrik Huseby i Norge og Apple i California om skjermkomponenter til iPhone 6/6S med eplelogo. Høyesterett kom til at dette er varer med tildekkede varemerker som utgjør varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4, selv om varemerkene var tusjet over. «Dommen satte punktum for en av de mer omtalte varemerkesakene de siste årene», skriver Julius Berg Kaasin i sin kommentar. Hør også jussprofessor Ole-Andreas Rognstad snakke med Torger Kielland og Morten Smedal Nadheim om dommen på Huldrapodden.

Nytt i immaterialrett, designrett, varemerkerett og markedsføringsrett
Iphone-dommen satte punktum for en varemerkesak som hadde versert i mange år. Faksimile fra IP-trollets kommentar til dommen.

3. Rettspraksis fra EU-domstolen

3.1 «Amazon/Davidoffdommen» C-567/18 Amazon

Davidoff-dommen var 2020s mest interessante fra EU. Domstolen kom til at oppbevaring av tredjemanns varer som krenker varemerkerett (piratvarer), ikke innebærer varemerkeinngrep.

Davidoff-dommen var 2020s mest interessante fra EU. Domstolen kom til at oppbevaring av tredjemanns varer som krenker varemerkerett (piratvarer), ikke innebærer varemerkeinngrep. Saken stod mellom netthandelselskapets Amazons og Coty Germany GmbH, som har lisens til å bruke varemerket DAVIDOFF på parfyme. Coty krevde å få utlevert flaskene fra tredjeparter, som brukte navnet uten lov og som Amazon oppbevarte. EU-domstolen kom til at oppbevaring av tredjemanns varer som krenker varemerkerett, ikke innebærer et varemerkeinngrep.

Ellers er det verdt å merke seg: C‑683/17 Cofemel (buksedesign og krav om verkshøyde) C-124/18 Red Bull (fargekombinasjonsmerker i energidrikk) og T-209/18 som angikk designet til Porsches 991-modell.

Nytt i immaterialrett, designrett, varemerkerett og markedsføringsrett
EU-domstolen er viktig i varemerkerett og all IP-rett. EU-domstolens viktigste nye dom er Amazon-dommen, som handlet om forholdet mellom lageret til nettbutikken Amazon og et selskap som ulovlig solgte Davidoff-parfyme på Amazon. Begge foto: Istockphoto.

4. Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)

KFIR kom i sak 20/99 til at WhatsApps figurmerke ikke kan få varemerkerettslig vern gjennom registrering fordi det ikke er særpreget nok. Næringslivets Konkurranseutvalg kom i en annen sak til at DNB opptrådte i strid med god forretningsskikk i klage fra gründeren SHE mot DNBs “#huninvesterer”.

Mest spenning knytter det seg nok til Bank Norwegian-saken, som etter det vi forstår er berammet i Borgarting lagmannsrett en gang på våren 2021

– Julius Berg Kaasin

Opphavsrett i utvikling

Juridika Innsikt rappporterte i 2020 på opphavsåret 2019 som inkluderte EUs digitalmarkedsdirektiv fog Høyesteretts behandling av et iCloud-innbrudd, Lovdata- og Popcorn Time, Appear- og Riks TV-sakene. IP-trollet oppsummerte på den årlige opphavsrettsdagen til JUS i 2019.

– 2019 var et ekstra innholdsrikt år på opphavsrettens og kjennetegnsrettens område, sier Berg Kaasin.

Her er oppsummeringene på IP-trollet av 2019, publisert i 2020:

Nå ser IP-trollet fremover. Flere av avgjørelsene som er omtalt på IP-trollbloggen i år, er anket og vil bli behandlet i 2021. Neste års oppsummering, av 2020, er ventet i februar.

– Mest spenning knytter det seg nok til Bank Norwegian-saken, som etter det vi forstår er berammet i Borgarting lagmannsrett en gang på våren 2021, sier Berg Kaasin.

Saken er laget i samarbeid mellom Juridika Innsikt og IP-trollet.

Nytt i immaterialrett, designrett, varemerkerett og markedsføringsrett

Juridika Innsikt mottar gjerne tips til spennende saker på feltet til henrik.pryser.libell@universitetsforlaget.no.

IP-trollet tar gjerne imot tips til iptrollet@gmail.com.

Følg oss