Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

Ansvarlig redaktør

Giuditta Cordero-Moss, dr. juris, professor, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Redaksjonskomité

Knut Bergo, dr. juris, professor II, Handelshøyskolen BI; partner, Advokatfirmaet Schjødt

Karin M. Bruzelius, tidligere høyesterettsdommer

Marius Emberland, ph.d., advokat, Regjeringsadvokaten

Arne Fliflet, høyesterettsadvokat og tidligere sivilombudsmann

Gudmund Knudsen, rådgiver, Advokatfirmaet BAHR

Anne-Karin Nesdam, dr. juris, specialist counsel, Wikborg Rein Advokatfirma

Jon Petter Rui, ph.d., professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø; professor II, Universitetet i Bergen

Anders Ryssdal, dr. juris, advokat, Advokatfirmaet Glittertind

Siri Teigum, advokat, Advokatfirmaet Thommessen

Ørnulf Øyen, ph.d., professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Kontakt

Giuditta Cordero-Moss: g.c.moss@jus.uio.no

Markus Jerkø: markus.jerko@jus.uio.no

Redaksjonens adresse

Lov og Rett, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, PB 6706 St Olavs plass, 0130 Oslo

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedBedre bruk av teknologi i rettspleien – styrket rettssikkerhet

    avs. 109 - 110Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedAnsvar for saksomkostninger i sivile saker

    avs. 111 - 141Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedTilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold –– Tendenser til oppmykning i Høyesterettspraksis?

    av
    • Camilla Bernt
    s. 142 - 158Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedFiskesalgslagenes prisfastsettingskompetanse

    av
    • Svein Kristian Arntzen
    s. 159 - 169Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedMer om Rød-saken

    avs. 170 - 173Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedTorunn Elise Kvisberg: Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnefordeling

    av
    • Karl Harald Søvig
    s. 174 - 177Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMerete Smith og Øyvind Precht-Jensen (red.): Advokaters taushetsplikt under press?

    avs. 177 - 179Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBjørn Engstrøm: Skadeserstatningsloven med kommentarer

    av
    • Bjarte Askeland
    s. 180 - 183Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedØrnulf Øyen: Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen

    avs. 183 - 186Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedIngunn Elise Myklebust: Strandrett og offentleg styring av arealbruk i sjø

    avs. 186 - 188Lesetid ca. 4 minutter
  • Utgave 1-2

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962