Innsikt

Rekordstor kamp om jusstudentenes gunst

Insert image here

REKRUTTERER: Hele 83 arbeidplasser meldte seg på jusstudentenes arbeidslivsdager i år, og arrangementet måtte avvise mange. Her er en av "juss-avenyene" på messedagen på SAS-hotellet på Holbergs plass i Oslo. Foto: Henrik Pryser Libell.

Lesetid ca. 5 minutter

Aldri før har så mange advokatfirmaer og statlige etater forsøkt å kapre flinke studenter. Fredag 14. februar var det arbeidslivsmesse på juridisk fakultet i Oslo.

– I år er det rekordmange aktører med på messedagen!

Det sier Julie Wright, jusstudent og messesjef for Arbeidslivsdagene. I år huser hun hele 83 aktører som vil fortelle jusstudentene om sine arbeidsplasser. Det er så mange at hun har måttet si nei til flere og laget venteliste.

Arbeidslivsdagene er et årlig arrangement i regi av studentforeningen Juristforeningen, som skal koble studenter med fremtidige arbeidsplasser. Ideen startet i Oslo i 1998, men spredte seg fort til Bergen og Tromsø, der samme arrangement går av stabelen hvert år, noen uker tidligere enn i Oslo. Mange firmaer reiser derfor rundt til alle de tre fakultetene for å vise seg frem til så mange studenter som mulig, og håper å sanke noen gode søknader.

Søknads-rush etter arbeidslivsdager

Advokatfullmektig Marie Natland Wabakken i Advokatfirmaet Glittertind er blant dem som i år har vært i både Bergen, Tromsø og Oslo.

– Arbeidslivsdagene er en svært viktig arena for markedsføring og rekruttering, forklarer hun.

– Vi får søknader om traineeopphold og skriveplasser hele året gjennom, men ser en klar peak inn mot Arbeidslivsdagene i januar og februar.

I Glittertind tar de imot én trainee i måneden gjennom hele året.

– Målet er å gi vedkommende innblikk i hvordan hverdagen er som advokatfullmektig og samtidig bli kjent med firmaet og oss som jobber her. Som et rendyrket tvisteløsnings- og prosedyrefirma har vi også en klar ambisjon om at alle traineer skal få være med i retten, forklarer Natland Wabakken.

Offentlig sektor får gratis plass

På messen som går av stabelen i dag, har de private bedriftene betalt for sine plasser, mens de offentlige får innpasset gratis.

– Det gjør vi for å sikre at studentene får se bredden i arbeidslivet og mulighetene sine, forklarer messesjef Wright.

I Bergen er konseptet litt annerledes enn i Oslo. Messen i Bergen er for eksempel delt inn i offentlig, frivillig og privat sektor, som hver har sin dag. I Oslo varer Arbeidslivsdagene lenger, to uker, og det er kurs, foredrag og til slutt messedagen.

Tematirsdag om miljø og legal tech

Nytt av året er «tematirsdagene». Da velger arrangøren selv et tema, og alle bedriftspresentasjoner denne dagen kobles mot dette temaet. I år snakket BAHR, Simonsen Vogt Wiig og Nordea om legal tech. Glittertind, Thommessen og Equinor snakket om miljø.

– Vi valgte disse to som temaer fordi vi tror de blir viktige for fremtidens jobber, sier Inger Katrine Prestmarken, som er leder for Arbeidslivsdagene i Oslo.

Glittertinds foredrag gikk konkret på det mye omtalte klimasøksmålet. Advokatfullmektig Dagny Ås Hovind og advokat Emanuel Feinberg har sammen med Cathrine Hambro fra Wahl Larsen representert miljøorganisasjonene i søksmålet mot staten.

Uvant å få prosedyrestrategien kommentert

– Det er selvfølgelig gøy å holde et av temaforedragene, sier Dagny Ås Hovind.

Hun og Glittertind serverte pizza og klimakompensert øl i egne lokaler i Dronning Mauds gate. De fortalte kort om sakene de har prosedert i sine fire første år som selskap, men først og fremst om hvordan klimasøksmålet opplevdes fra innsiden.

Insert image here

FOREDRAG: Dagny Ås Hovind (t.v) og Emanuel Feinberg i Glittertind fortalte svært lydhøre studenter hvordan klimasøksmålet opplevdes i retten. Foto: Henrik Pryser Libell.

– Søksmålet er både samfunnsmessig viktig og reiser en rekke juridisk interessante problemstillinger. Det er naturlig og gledelig at saken skaper stort engasjement, men samtidig er det uvant at en hel verden av paneler og eksperter skal mene noe om hvordan saken bør legges opp og hvilke poeng vi bør prosedere på, sa Feinberg.

Det samme vil antakelig skje når de innen fristen skal levere anke til Høyesterett.

Er oljeutvinning i nord grunnlovsstridig?

Saken handler om hvorvidt ti utvinningslisenser i Barentshavet er i strid med retten til miljø i Grunnloven § 112.

– Det har vært et sentralt spørsmål om Grunnloven § 112 er en rettighetsbestemmelse som kan håndheves for domstolene. Selv om Greenpeace og Natur og Ungdom ikke fikk medhold i kravet sitt, vant de frem med at Grunnloven § 112 er en slik rettighetsbestemmelse, forklarte de i foredraget.

– Da vi tok ut søksmålet, var det flere som tok til orde for at det var et håpløst prosjekt, og at saken ikke hørte hjemme i domstolene. Dette mener vi har blitt tilbakevist, avrundet de to.

Insert image here

Elisabeth Grimeland og Jennifer Obeng syntes temadag er en god idé.

Insert image here

Studenter på Glittertind tirsdag.

Spørsmålene haglet fra salen etterpå. To av lytterne denne kvelden var Elisabeth Grimeland og Jennifer Obeng, på andre studieår.

– Vi kom blant annet fordi vi har klimasøksmålet som semesteroppgave i Hans Petter Gravers klasse, sier de, men vi fikk samtidig et veldig godt inntrykk av selskapet.

Søker via messen

Tidligere år har ulike advokatfirmaer fått inn søknader til trainee-stillinger på selve standen, men nå samarbeider Arbeidslivsdagene med rekrutteringsfirmaet CVideo som lagrer studentenes søknader.

– Selv om navnet impliserer at det benyttes video i søknaden, er ikke dette et must. Det kan imidlertid være et pluss for å skille seg ut i mengden, sier Inger Katrine Prestmarken.

Det samme gjelder for de 83 arbeidsplassene som i dag «slåss» om oppmerksomheten på messedagen.

Bilder fra Messedagen 14. februar 2020:

Insert image here

Insert image here

Insert image here

Insert image here

Insert image here

Insert image here

Insert image here

Insert image here

Insert image here