Innsikt

Rett skal være rett

 • Rett skal være rett 7: Kommunenes ansvar for å respektere og sikre menneskerettighetene

  Rett skal være rett 7: Kommunenes ansvar for å respektere og sikre menneskerettighetene

  I norsk rett har kommunene et selvstendig menneskerettighetsansvar. Det betyr at kommunene må ivareta menneskerettighetene i alle aspekter av sitt virke, skriver Stine Langlete og Vilde Jalleni Tennfjord i NIM. I den sjuende delen av serien «Rett skal være rett» redegjør de nærmere for det kommunale menneskerettighetsansvaret, og gir en oversikt over noen av de relevante rettslige spørsmålene som kan bli aktuelle.

 • Rett skal være rett 6: Avkriminalisering av narkotika til eget bruk – hva sier menneskerettighetene?

  Rett skal være rett 6: Avkriminalisering av narkotika til eget bruk – hva sier menneskerettighetene?

  Hva sier egentlig menneskerettighetene om avkriminalisering av narkotika til eget bruk? Det er per i dag ikke en generell menneskerettslig plikt til å avkriminalisere befatning med narkotika til eget bruk, men det finnes heller ingen folkerettslig eller menneskerettslig forpliktelse til det motsatte, skriver Stine Langlete og Mathilde Wilhelmsen i NIM i den sjette delen av serien «Rett skal være rett».

 • Rett skal være rett 5: Det menneskerettslige vernet for ytringsfriheten til personer med nedsatt funksjonsevne

  Rett skal være rett 5: Menneskerettslig vern av ytringsfriheten til personer med nedsatt funksjonsevne

  Personer med nedsatt funksjonsevne kan møte barrierer for realisering av ytringsfriheten som storsamfunnet ikke møter på i samme grad. Derfor har deres ytringsfrihet også et særlig vern. Det som skiller dette særlige vernet fra det generelle vernet av ytringsfrihet, er at statlige styresmakter har flere konkrete positive plikter til å treffe tiltak for å sikre de faktiske forutsetningene for realisering av ytringsfriheten, skriver Mina Haugen i NIM i del 5 i serien Rett skal være rett.

 • Rett skal være rett 4: Å innlemme FN-konvensjonen om personer med nedsatte funksjonsevne

  Rett skal være rett 4: FN-konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevne

  Eivind Digranes og Gro Nystuen ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) skriver om dilemmaene ved å innlemme FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. CRPD er den eneste av FNs menneskerettighetskonvensjoner som Norge enda ikke har innlemmet i norsk rett.

 • Rett skal være rett 3: Samvær etter omsorgsovertakelse – ny rettspraksis

  Rett skal være rett 3: Samvær etter omsorgsovertakelse – ny rettspraksis

  I Innsikts serie om menneskerettigheter i norsk juss, skriver jurist og ekspert på barnerett Kirsten Kolstad Kvalø i Norges institusjon for Menneskerettigheter (NIM) om hvordan barnerett og samværsrett endres av en serie dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). – Den tidligere standardnormeringen med tre til seks samvær i året kan ikke lengre opprettholdes, skriver hun. – Dette vil forhåpentligvis forhindre brudd på menneskerettighetene i fremtiden, men det er viktig at pendelen heller ikke svinger over til motsatt side.

 • Del 2: Samers menneskerettslige vern og Fosen-dommen

  Del 2: Samers menneskerettslige vern og Fosen-dommen

  Hvilket menneskerettslig vern har samer når de utøver sin kultur? Det er spørsmålet i en ny rapport fra NIM. I den såkalte Fosen-dommen fra oktober 2021 drøfter Høyesterett den samme problemstillingen. Johan Strömgren i NIM kommenterer viktige poenger fra rapporten og oppfølgingen av Fosen-dommen i denne andre artikkelen i serien «Rett skal være rett».

 • Del 1: Retten til å bli glemt: Har mediene sletteplikt?

  Del 1: Retten til å bli glemt - har mediene sletteplikt?

  Kan mediene pålegges å slette eller redigere eldre pressearkiver på nett? Eller avindeksere søkeresultater? Dette var spørsmålene i to nye dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Les hva Vidar Strømme og Mathilde Wilhelmsen skriver om dette i denne første saken i serien "Rett skal være rett" som Juridika Innsikt presenterer sammen med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Juridika Innsikt er et redaktørstyrt fagmagasin som følger rettskildene og juristhverdagen.

Juridika Innsikt publiseres på Juridika, Universitetsforlagets digitale juridiske verktøy og bibliotek. Bak Juridika Innsikt står Universitetsforlagets jussredaksjon, utgiver av Norges sterkeste jusslitteraturportefølje.

Vi skriver selv ulike typer aktualitets- og magasinsaker rettet mot jurister, og vi får ledende jusseksperter til å kommentere viktige dommer og lovendringer. Vår ambisjon er å publisere artikler som går i dybden og holder deg à jour på ditt juridiske fagområde, og på den måten bidra til at du finner alt juridisk innhold du trenger på Juridika.

Med dine innspill kan vi gjøre Juridika Innsikt enda bedre. Vi blir glade for alle tilbakemeldinger og gode ideer som sendes til  post​@juridika.no.

 • Forlagssjef: Sturla Blanck Torkildsen