Maler

Avtalemaler, sjekklister, prosessbeskrivelser og andre dokumenter

Fast eiendom

 • Advarsel om salgspålegg av eierseksjon

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Avtale om leie av husrom

  Sjur Ringstad (Partner i Advokatfirmaet Nicolaisen.) og Christian Halvorsen (Advokat i Advokatfirmaet Nicolaisen.) - Sist oppdatert 15. desember 2021.

 • Avtale om leie av lokaler

  Sjur Ringstad (Partner i Advokatfirmaet Nicolaisen.) og Christian Halvorsen (Advokat i Advokatfirmaet Nicolaisen.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Begjæring om tvangssalg av eierseksjon

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Bilag 1-6 til oppgjørsavtale for AS eiendom

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Generalfullmakt eiendom

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Innkalling til årsmøte eierseksjonssameie

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Innkalling til generalforsamling borettslag

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Kjøpekontrakt eiendom AS

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Krav om forlengelse av tomtefeste

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Krav om innløsning av tomtefeste

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Oppgjørsavtale AS eiendom

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Pålegg om salg eierseksjon

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Protokoll fra årsmøte eierseksjonssameie

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Protokoll fra generalforsamling borettslag

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Regulering av festeavgift

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Spørsmålsliste juridisk due diligence eiendom

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Styremøteprotokoll sameie el. borettslag

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Tilbud om kjøp av eiendoms-AS

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Tilbud om kjøp av næringseiendom

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Utviklingsfullmakt eiendom

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Varsel om tvangssalg av eierseksjon

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Vedtekter borettslag

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Vedtekter eierseksjonssameie

  Eirik Espenes (Partner i Advokatfirmaet Brækhus), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Advokatfirmaet Brækhus) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Advokatfirmaet Brækhus) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Veileder til avtale om leie av husrom

  Sjur Ringstad (Partner i Advokatfirmaet Nicolaisen.) og Christian Halvorsen (Advokat i Advokatfirmaet Nicolaisen.) - Sist oppdatert 15. desember 2021.

 • Veileder til avtale om leie av lokaler

  Sjur Ringstad (Partner i Advokatfirmaet Nicolaisen.) og Christian Halvorsen (Advokat i Advokatfirmaet Nicolaisen.) - Sist oppdatert 15. desember 2021.