Maler

Avtalemaler, sjekklister, prosessbeskrivelser og andre dokumenter

Fast eiendom

Eirik Espenes

Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma.

Cand.jur. 2000.

Eirik Espenes er utdannet ved Universitetet i Oslo og ble cand. jur. i 2000. I perioden 2000–2013 jobbet Espenes i Advokatfirmaet Horgen, først som advokatfullmektig frem til 2004, deretter som advokat og senere som partner fra 2007. Fra 2013 har han vært partner i Brækhus Advokatfirma.

Espenes jobber med rådgivning og rettslige prosesser innen fast eiendom og entreprise og har særlig erfaring med utvikling, forvaltning og overdragelser.


Ingerid Eidesvik Lie

Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma.

Master i rettsvitenskap 2010.

Ingerid Eidesvik Lie er assosiert partner i Brækhus Advokatfirma, hvor hun i hovedsak jobber med rådgivning og rettslige prosesser tilknyttet fast eiendom. Eidesvik Lie har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og hun fikk sin advokatbevilling i 2014. Etter endt utdanning jobbet hun først som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Horgen fra 2011 til 2013, før hun startet i Brækhus Dege Advokatfirma i 2013.

I 2019 ble hun assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. Hennes særkompetanse er innen forhandlinger og skjønn i forbindelse med ekspropriasjon av bolig og næringseiendommer, utvikling og omsetning av eiendom samt etablering og forvaltning av boligselskaper.


Pål Ansteensen

Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.

Master i rettsvitenskap 2007.

Pål Ansteensen har sin utdanning fra Universitetet i Oslo og fikk sin bevilling i 2010. I perioden 2008 til 2010 drev han egen virksomhet innen juridisk rådgivning. I 2010 startet han i Brækhus Dege Advokatfirma. Her har han blant annet jobbet som fast advokat, markedssjef og driftsdirektør. I 2018 ble han senioradvokat.

Ansteensen er kommersielt sterk, og hans spisskompetanse er innen rådgivning knyttet til eiendomstransaksjoner og kommersielle leiekontrakter. Han holder jevnlig kurs innen husleie og næringsleie.

 • Advarsel om salgspålegg av eierseksjon

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Avtale om leie av husrom

  Sjur Ringstad (Partner i Advokatfirmaet Nicolaisen.) og Christian Halvorsen (Advokat i Advokatfirmaet Nicolaisen.) - Sist oppdatert 15. desember 2021.

 • Avtale om leie av lokaler

  Sjur Ringstad (Partner i Advokatfirmaet Nicolaisen.) og Christian Halvorsen (Advokat i Advokatfirmaet Nicolaisen.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Begjæring om tvangssalg av eierseksjon

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Bilag 1-6 til oppgjørsavtale for AS eiendom

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Generalfullmakt eiendom

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Innkalling til årsmøte eierseksjonssameie

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Innkalling til generalforsamling borettslag

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Kjøpekontrakt AS-leilighet

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 09. mars 2022.

 • Kjøpekontrakt AS-leilighet FORBRUKER

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) og Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) - Sist oppdatert 09. mars 2022.

 • Kjøpekontrakt borettslagsleilighet

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 09. mars 2022.

 • Kjøpekontrakt borettslagsleilighet - FORBRUKER

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 09. mars 2022.

 • Kjøpekontrakt eiendom

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 09. mars 2022.

 • Kjøpekontrakt eiendom - FORBRUKER

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 09. mars 2022.

 • Kjøpekontrakt eiendom AS

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Krav om forlengelse av tomtefeste

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Krav om innløsning av tomtefeste

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Oppgjørsavtale AS eiendom

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Pålegg om salg eierseksjon

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Protokoll fra årsmøte eierseksjonssameie

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Protokoll fra generalforsamling borettslag

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Regulering av festeavgift

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Spørsmålsliste juridisk due diligence eiendom

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Styremøteprotokoll sameie el. borettslag

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Tilbud om kjøp av eiendoms-AS

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Tilbud om kjøp av næringseiendom

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 22. april 2022.

 • Utviklingsfullmakt eiendom

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Varsel om tvangssalg av eierseksjon

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Vedtekter borettslag

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Vedtekter eierseksjonssameie

  Eirik Espenes (Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma. ), Ingerid Eidesvik Lie (Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma. ) og Pål Ansteensen (Senioradvokat i Brækhus Advokatfirma.) - Sist oppdatert 21. januar 2022.

 • Veileder til avtale om leie av husrom

  Sjur Ringstad (Partner i Advokatfirmaet Nicolaisen.) og Christian Halvorsen (Advokat i Advokatfirmaet Nicolaisen.) - Sist oppdatert 15. desember 2021.

 • Veileder til avtale om leie av lokaler

  Sjur Ringstad (Partner i Advokatfirmaet Nicolaisen.) og Christian Halvorsen (Advokat i Advokatfirmaet Nicolaisen.) - Sist oppdatert 15. desember 2021.

Har du forslag til forbedringer?

Vi vil gjerne høre fra deg på chat eller e-post.