Maler

Avtalemaler, sjekklister, prosessbeskrivelser og andre dokumenter

Barnerett

Ingrid Lauvås

Ingrid Lauvås

Partner i Elden Advokatfirma.

Master i rettsvitenskap, 2007.

Ingrid Lauvås fullførte sin master i rettsvitenskap i 2007. Siden da har hun jobbet med prosedyrerett, hvor barnevern har vært den største delen av porteføljen. Hun ble inspirert av sin far til å starte på jussen, han var en advokat som engasjerte seg for dem som hadde kommet skjevt ut i livet. Etter endt utdanning startet Lauvås i Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS som advokatfullmektig. Her fikk hun senere sin advokatbevilling og ble fast ansatt advokat. Etter syv år hos Eurojuris ble hun partner i 2014. Siden 2021 har Lauvås vært partner i Elden Advokatfirma. Her er hun styremedlem og fagansvarlig for barnerett.

Lauvås engasjerer seg for rettferdig juss, uavhengig av samfunnslag. Hun har en interesse for barnevern og har flere verv. Hun er leder i Advokatforeningens lovutvalg for barnevern og medlem av regjeringens barnevernsutvalg.

Har du forslag til forbedringer?

Vi vil gjerne høre fra deg på chat eller e-post.