Maler

Avtalemaler, sjekklister, prosessbeskrivelser og andre dokumenter

GDPR

Cecilie Rønnevik

Cecilie Rønnevik

Direktør og advokat i Advokatfirmaet PriceWaterHouseCoopers.

Cand.jur. 1998.

Rønnevik ble cand.jur. i 1998 ved Universitetet i Oslo. Etter studiet jobbet hun i Rikstrygdeverket og deretter i Tollvesenet. I perioden 2003 til 2015 var hun ansatt i Datatilsynet, senest som juridisk fagdirektør.

Deretter gikk veien til advokatbransjen og jobb som advokatfullmektig i Advokatfirmaet DLA Piper. I 2016 begynte Rønnevik som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, hvor hun senere ble senioradvokat. Der bisto hun nasjonale og internasjonale virksomheter med spørsmål særlig knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Fra august 2019 har Rønnevik vært direktør i Advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers, hvor hun også jobber som advokat innen personvern og informasjonssikkerhet.

Marius Engh Pellerud

Marius Engh Pellerud

Konsulent i Transcendent Group.

Master i forvaltningsinformatikk 2006.

Pellerud ble master i forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo i 2006. I sin masteroppgave drøftet han etableringen av Altinn og tverrsektorielt IKT-samarbeid i staten. Etter studiet fikk han jobb som IKT-rådgiver i Uninett ABC, før han ble rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratets helsetjenesteseksjon i 2007. Da fagområdet ble flyttet til Helsedirektoratet i 2009, ble Pellerud med. Fra 2012 til 2014 var han rådgiver i tilsyns- og sikkerhetsavdelingen i Datatilsynet. Her bidro Pellerud blant annet til en rekke kontroller og gjennomføring av opplæring innen internkontroll og informasjonssikkerhet for personvernombud.

Siden fulgte halvannet år (2015–2016) som seniorkonsulent i konsulentfirmaet Sopra Steria. Pellerud bisto sine kunder med informasjonssikkerhet, personvern, internkontroll og risikovurderinger. I 2016 fikk han jobb i Sparebank 1 Forsikring som personvernombud for SpareBank 1 Forsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring. Her har han også bidratt til SpareBank 1s prosjekt for å sikre etterlevelse av personvernforordningen i alle alliansens banker og selskaper. I 2020 begynte Pellerud som konsulent i Trascendent Group.

 • DPIA-mal

  Cecilie Rønnevik (Direktør og advokat i Advokatfirmaet PriceWaterHouseCoopers.) og Marius Engh Pellerud (Konsulent i Transcendent Group.) - Sist oppdatert 18. januar 2022.

 • DPIA-screening

  Cecilie Rønnevik (Direktør og advokat i Advokatfirmaet PriceWaterHouseCoopers.) og Marius Engh Pellerud (Konsulent i Transcendent Group.) - Sist oppdatert 18. januar 2022.

 • Mal interesseavveining

  Cecilie Rønnevik (Direktør og advokat i Advokatfirmaet PriceWaterHouseCoopers.) og Marius Engh Pellerud (Konsulent i Transcendent Group.) - Sist oppdatert 18. januar 2022.

 • Standard databehandleravtale

  Cecilie Rønnevik (Direktør og advokat i Advokatfirmaet PriceWaterHouseCoopers.) og Marius Engh Pellerud (Konsulent i Transcendent Group.) - Sist oppdatert 18. januar 2022.

 • Standard databehandleravtale med felles behandlingsansvar

  Cecilie Rønnevik (Direktør og advokat i Advokatfirmaet PriceWaterHouseCoopers.) og Marius Engh Pellerud (Konsulent i Transcendent Group.) - Sist oppdatert 18. januar 2022.

 • Standard underdatabehandleravtale

  Cecilie Rønnevik (Direktør og advokat i Advokatfirmaet PriceWaterHouseCoopers.) og Marius Engh Pellerud (Konsulent i Transcendent Group.) - Sist oppdatert 18. januar 2022.

Har du forslag til forbedringer?

Vi vil gjerne høre fra deg på chat eller e-post.