Maler

Spar tid og penger med våre kvalitetssikrede og oppdaterte dokumenter. På Juridika finner du over 200 dokumenter, sjekklister, prosessbeskrivelser og maler.
Kom raskere i mål

Med våre maler er mye av jobben allerede gjort. Vi gir deg det beste utgangspunktet for å levere dokumenter av høyeste kvalitet.

Skrevet og kvalitetssikret av jurister du stoler på

Vi samarbeider med kjente, respekterte navn innen hvert enkelt fagområde, slik at du kan være trygg på at innholdet er solid.

Oppdatert med de seneste endringene

Vi ajourfører våre maler jevnlig for å sikre at de er i tråd med gjeldende rettspraksis.

Ønsker du tilgang til våre maler?

Abonner på Juridika nå
Illustrasjon

Utforsk avtalemaler, sjekklister, prosessbeskrivelser og andre dokumenter.

Sivilprosess

Ola Ø. Nisja

Ola Ø. Nisja

Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.

Cand.jur. 2003.

Nisja er tilknyttet Wikborg Reins fagområde for kontraktsrett og entreprise. Han jobber både med privat og offentlig virksomhet.

I 2003 jobbet Nisja som vitenskapelig assistent og undervisningsassistent ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo. Fra samme år har han en Master of Commercial and Corporate Law fra King’s College i London og cand.jur. ved Universitetet i Oslo. Nisja begynte i Wikborg Rein som advokatfullmektig i 2004 og ble etter hvert fast advokat. Samtidig arbeidet han som universitetslektor på timebasis ved Universitetet i Oslo, hvor han fortsatt underviser i kontraktsrett og sivilprosess. I 2005 var Nisja også Visiting Scholar ved Harvard Law School. Fra 2008 arbeidet Nisja som advokat hos Regjeringsadvokaten før han kom tilbake til Wikborg Rein som partner i 2012. I 2011 fikk Nisja møterett for Høyesterett. Dette året var han også gjesteforsker ved Columbia Law School i New York.

Christian H.P. Reusch

Christian H.P. Reusch

Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Cand.jur. 1995.

I løpet av sine 18 år hos Regjeringsadvokaten tok Reusch del i mer enn 50 sivile saker for Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg, som prosessfullmektig eller rettslig medhjelper for staten.

Reusch ble cand.jur. våren 1995 og var dommerfullmektig i Sandefjord byrett fra 1995 til 1997. Han gikk så inn i stillingen som utreder i Høyesterett. Han hadde permisjon høsten 1999 til høsten 2001 for å være sekretær i Tvistemålsutvalget.

Reusch har hatt møterett for Høyesterett siden 2003. Han har møtt i over 25 sivile ankesaker for Høyesterett i avdeling, storkammer og plenum. I 2008 ble Reusch ledende advokat hos Regjeringsadvokaten, med fag- og personalansvar i tillegg til den ordinære advokatvirksomheten. I årene som fulgte, hadde han fagansvar for sivilprosess, skjønns- og ekspropriasjonsrett, forurensnings- og miljørett, erstatningsrett, Grunnloven, statsforfatningsrett og menneskerettigheter. Fra november 2011 til august 2013 fikk han permisjon fra Regjeringsadvokaten for å være fagdirektør i Innenriksavdelingen ved Statsministerens kontor. Han ble partner i Simonsen Vogt Wiig i september 2017.

Kaare Andreas Shetelig

Kaare Andreas Shetelig

Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.

Cand.jur. 2003.

Shetelig er tilknyttet Wikborg Reins prosedyreavdeling. Her representerer han både offentlige virksomheter og private rettssubjekter i rettslige prosesser og forhandlinger.

Shetelig ble cand.jur. våren 2003, bachelor i Business and Administration ved Handelshøyskolen BI i 2004 og LLM i Corporate Governance and Practice ved Stanford University, California i 2008. Fra 2003 til 2010 arbeidet han som advokatfullmektig og advokat hos Regjeringsadvokaten, og fra 2010 som partner i Wikborg Reins tvisteavdeling.

Shetelig har hatt møterett for Høyesterett siden 2007. Han har også hatt en rekke saker for Høyesteretts ankeutvalg og har omfattende prosedyreerfaring fra alle seks lagmannsrettene.

Har du forslag til forbedringer?

Vi vil gjerne høre fra deg på chat eller e-post.