Maler

Avtalemaler, sjekklister, prosessbeskrivelser og andre dokumenter

Sivilprosess

Ola Ø. Nisja

Ola Ø. Nisja

Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.

Cand.jur. 2003.

Nisja er tilknyttet Wikborg Reins fagområde for kontraktsrett og entreprise. Han jobber både med privat og offentlig virksomhet.

I 2003 jobbet Nisja som vitenskapelig assistent og undervisningsassistent ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo. Fra samme år har han en Master of Commercial and Corporate Law fra King’s College i London og cand.jur. ved Universitetet i Oslo. Nisja begynte i Wikborg Rein som advokatfullmektig i 2004 og ble etter hvert fast advokat. Samtidig arbeidet han som universitetslektor på timebasis ved Universitetet i Oslo, hvor han fortsatt underviser i kontraktsrett og sivilprosess. I 2005 var Nisja også Visiting Scholar ved Harvard Law School. Fra 2008 arbeidet Nisja som advokat hos Regjeringsadvokaten før han kom tilbake til Wikborg Rein som partner i 2012. I 2011 fikk Nisja møterett for Høyesterett. Dette året var han også gjesteforsker ved Columbia Law School i New York.

Christian H.P. Reusch

Christian H.P. Reusch

Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Cand.jur. 1995.

I løpet av sine 18 år hos Regjeringsadvokaten tok Reusch del i mer enn 50 sivile saker for Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg, som prosessfullmektig eller rettslig medhjelper for staten.

Reusch ble cand.jur. våren 1995 og var dommerfullmektig i Sandefjord byrett fra 1995 til 1997. Han gikk så inn i stillingen som utreder i Høyesterett. Han hadde permisjon høsten 1999 til høsten 2001 for å være sekretær i Tvistemålsutvalget.

Reusch har hatt møterett for Høyesterett siden 2003. Han har møtt i over 25 sivile ankesaker for Høyesterett i avdeling, storkammer og plenum. I 2008 ble Reusch ledende advokat hos Regjeringsadvokaten, med fag- og personalansvar i tillegg til den ordinære advokatvirksomheten. I årene som fulgte, hadde han fagansvar for sivilprosess, skjønns- og ekspropriasjonsrett, forurensnings- og miljørett, erstatningsrett, Grunnloven, statsforfatningsrett og menneskerettigheter. Fra november 2011 til august 2013 fikk han permisjon fra Regjeringsadvokaten for å være fagdirektør i Innenriksavdelingen ved Statsministerens kontor. Han ble partner i Simonsen Vogt Wiig i september 2017.

Kaare Andreas Shetelig

Kaare Andreas Shetelig

Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.

Cand.jur. 2003.

Shetelig er tilknyttet Wikborg Reins prosedyreavdeling. Her representerer han både offentlige virksomheter og private rettssubjekter i rettslige prosesser og forhandlinger.

Shetelig ble cand.jur. våren 2003, bachelor i Business and Administration ved Handelshøyskolen BI i 2004 og LLM i Corporate Governance and Practice ved Stanford University, California i 2008. Fra 2003 til 2010 arbeidet han som advokatfullmektig og advokat hos Regjeringsadvokaten, og fra 2010 som partner i Wikborg Reins tvisteavdeling.

Shetelig har hatt møterett for Høyesterett siden 2007. Han har også hatt en rekke saker for Høyesteretts ankeutvalg og har omfattende prosedyreerfaring fra alle seks lagmannsrettene.

 • Ankeerklæring

  Ola Ø. Nisja (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.), Christian H.P. Reusch (Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.) og Kaare Andreas Shetelig (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.) - Sist oppdatert 16. februar 2022.

 • Anketilsvar

  Ola Ø. Nisja (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.), Christian H.P. Reusch (Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.) og Kaare Andreas Shetelig (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.) - Sist oppdatert 16. februar 2022.

 • Felles prosesskriv om heving

  Ola Ø. Nisja (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.), Christian H.P. Reusch (Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.) og Kaare Andreas Shetelig (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.) - Sist oppdatert 16. februar 2022.

 • Felles prosesskriv om stansing

  Ola Ø. Nisja (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.), Christian H.P. Reusch (Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.) og Kaare Andreas Shetelig (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.) - Sist oppdatert 16. februar 2022.

 • Forliksavtale

  Ola Ø. Nisja (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.), Christian H.P. Reusch (Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.) og Kaare Andreas Shetelig (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.) - Sist oppdatert 16. februar 2022.

 • Prosesskriv

  Ola Ø. Nisja (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.), Christian H.P. Reusch (Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.) og Kaare Andreas Shetelig (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.) - Sist oppdatert 16. februar 2022.

 • Sakskostnadsmal

  Ola Ø. Nisja (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.), Christian H.P. Reusch (Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.) og Kaare Andreas Shetelig (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.) - Sist oppdatert 16. februar 2022.

 • Sluttinnlegg

  Ola Ø. Nisja (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.), Christian H.P. Reusch (Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.) og Kaare Andreas Shetelig (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.) - Sist oppdatert 16. februar 2022.

 • Stevning

  Ola Ø. Nisja (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.), Christian H.P. Reusch (Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.) og Kaare Andreas Shetelig (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.) - Sist oppdatert 16. februar 2022.

 • Tilsvar

  Ola Ø. Nisja (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.), Christian H.P. Reusch (Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.) og Kaare Andreas Shetelig (Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.) - Sist oppdatert 16. februar 2022.

Har du forslag til forbedringer?

Vi vil gjerne høre fra deg på chat eller e-post.