Maler

Avtalemaler, sjekklister, prosessbeskrivelser og andre dokumenter

Konkurs og rekonstruksjon

Jon Skjørshammer

Jon Skjørshammer

Partner i Kvale Advokatfirma.

Cand.jur. 1984.

Jon Skjørshammer er en av Norges fremste eksperter innen restrukturering og insolvens.

Han bistår norske og utenlandske virksomheter i alle sentrale spørsmål som kan bli aktuelle ved finansielle restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs, og rådgir også kreditorer, aksjonærer, investorer og styrer i slike situasjoner. I tillegg bistår han norske og utenlandske banker i håndteringen av tapsutsatte engasjementer.

Robert Jensen

Robert Jensen

Partner i Kvale Advokatfirma.

Cand.jur. 1999.

Robert Jensen er spesialist innen insolvens, restrukturering og tvisteløsning.

Han bistår norske og utenlandske klienter i forbindelse med finansielle restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs. Jensen er rådgiver for kreditorer, aksjonærer, investorer, styrer og ledere og har vært involvert i noen av de største og mest komplekse insolvensprosessene i Norge de siste tolv årene. Han har også omfattende erfaring med bistand til norske og utenlandske banker i håndteringen av tapsutsatte engasjementer. Videre blir Jensen oppnevnt som bostyrer ved konkurs.

Har du forslag til forbedringer?

Vi vil gjerne høre fra deg på chat eller e-post.