Alf Petter Høgberg

Alf Petter Høgberg

Professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 2006.

Høgberg har bred erfaring med undervisning innen både privatrettslige og offentligrettslige fag. Han forsker på strafferett, obligasjonsrett, avtalerett, rettskildelære og allmenn rettsteori.

Fra 1997 til 1998 var Høgberg vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, hvor han skrev en avhandling om strafferett. Han ble cand.jur. i 1998, med fordypning i selskapsrett og garantirett. Etter studiet fikk han jobb som forsker ved Institutt for offentlig rett, før han begynte i advokatfirmaet Wikborg Rein (1999–2005). Høgberg var også formann i Norsk forening for rettsfilosofi fra 2001 til 2009.

I 2001 ble Høgberg stipendiat ved Institutt for privatrett. Han ble dr. juris på en avhandling om tolking av kontrakter i 2006. Dette var også året Høgberg ble førsteamanuensis og professor ved Det juridiske fakultet.

Basert på sin doktoravhandling har Høgberg utgitt boken Kontraktstolkning (2006), hvor han analyserer Høyesteretts praksis og identifiserer ulike tolkingsstiler. I boken Hvitvasking fra 2008 presenterer han sammen med professor Ulf Stridbeck forskningsresultater fra hvitvaskingsprosjektet ved Universitetet i Oslo. Høgberg er også forfatter av I språkets bilde (2. utgave, 2015). Boken tar utgangspunkt i språkets betydning for vår oppfatning av virkeligheten, og behandler tematikk fra allmenn språkteori i juridisk kontekst.

I 2019 er han aktuell med boken Juridisk metode og tenkemåte som han er redaktør for sammen med Jørn Øyrehagen Sunde.

Bøker av Alf Petter Høgberg

  • Høgberg, Alf Petter og Jørn Øyrehagen Sunde (red.), Juridisk metode og tenkemåte, Universitetsforlaget 2019.
  • Høgberg, Alf Petter og Ståle Eskeland, Strafferett, Cappelen Damm Akademisk 2017.
  • Høgberg, Alf Petter og Jo Hov, Obligasjonsrett, Papinian 2016.
  • Høgberg, Alf Petter, I språkets bilde – elementære logiske emner i juridisk kontekst, 2. utg. Universitetsforlaget 2015.
  • Høgberg, Alf Petter, Trond Eirik Schea og Runar Torgersen (red.), Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år, Cappelen Damm Akademisk 2013.
  • Høgberg, Alf Petter og Jo Hov, Oversikt over avtaleretten, Papinian 2010.
  • Høgberg, Alf Petter og Jo Hov, Alminnelig avtalerett, Papinian 2009.
  • Høgberg, Alf Petter og Ulf Stridbeck (red.), Hvitvasking, Universitetsforlaget 2008.
  • Høgberg, Alf Petter, Om kritikkene av fenomenet reelle hensyn, begrepet ’reelle hensyn’ og termen «reelle hensyn», Universitetsforlaget 2006.
  • Høgberg, Alf Petter, mfl., Makt og rett. Om Makt- og demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring, Universitetsforlaget 2005.

Les mer her

Fagbøker

Artikler