Tron Løkken Sundet

Tron Løkken Sundet

Nestleder i Arbeidsretten.
Cand.jur. 2000.

Tron Sundet ble cand.jur. ved Universitetet i Bergen i 2000. Han har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm, utreder i Høyesterett og konstituert dommer i Arbeidsretten. I 2010 ble han nestleder i Arbeidsretten. Sundet underviser jevnlig ved de juridiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Han har også skrevet artikler og holdt foredrag om arbeidsrettslige og prosessrettslige emner.

Han er medforfatter av bøkene Arbeidsmiljøloven. Kommentarutgave, Tariffavtaletolkning og Omstilling og nedbemanning. Sundet kommenterer også en rekke lover i Norsk lovkommentar. I tillegg har han utarbeidet rapporten «Ny domstollov» (2014) på oppdrag for Justisdepartementet. Han er også redaktør for tidsskriftet Arbeidsrett.

Bøker av Tron Løkken Sundet

Fagbøker

Artikler