cecilie-wetlesen-borge
Cecilie Wetlesen Borge
Tore Mydske
Tore Mydske
GRATIS WEBINAR
Er du «fit for 55»?

Dette må du vite om bærekraftstaksonomien og EUs grønne reguleringsbølge.

med Cecilie Wetlesen Borge og Tore Mydske

Torsdag 18. november, klokken 09:00

Juridika guider deg inn i EØS-retten

EØS-rettslige problemstillinger kan du støte på nesten hvor som helst i jussen. Her har vi samlet verktøyene du trenger for å identifisere og løse problemstillingene. Verktøykassa fylles opp fortløpende.

EØS-retten kort forklart

Hvordan fange opp EØS-rettslige problemstillinger?

EØS-retten virker inn på de fleste rettsområder. Men hvordan finner du ut om saken du jobber med har en side til EØS-retten? I Høyesteretts advokatveiledning gir domstolen råd om når EØS-rettslige anførsler kan være aktuelle:

«Slike spørsmål kan blant annet oppstå dersom

 • saken inneholder et grenseoverskridende element som involverer borgere, foretak eller virksomhet i et annet EØS-land. Foreligger det i så fall noe i saksforholdet som direkte eller indirekte kan føre til at varer, personer, tjenester eller kapital fra andre EØS-land forskjellsbehandles?

 • det uansett er tale om en restriksjon i EØS-rettslig forstand, enten virkningen på den frie bevegelighet er direkte eller indirekte.

 • saken gjelder et rettsområde eller samfunnsområde hvor EU-lovgivning er innlemmet i EØS-avtalen og dermed stiller krav til nasjonal rett. Det avgjørende vil være det nærmere innholdet i det aktuelle direktivet eller forordningen.

Generelt er det grunn til å være oppmerksom på de nevnte problemstillinger i saker med

 • nasjonalitets- og språkkrav
 • regler som gjør distinksjonen Norge/utland eller norsk/ikke-norsk rettslig relevant
 • konsesjons- og tillatelsesordninger
 • krav som reelt sett er mer byrdefulle for foretak og personer som ikke er hjemmehørende i Norge
 • krav som fratar foretak etablert i andre EØS-land det komparative fortrinnet de har ved å være etablert der
 • regler som påvirker den tilgangen varer og tjenester som er lovlige i én EØS-stat, har til det norske markedet
 • yrkeskvalifikasjonskrav
 • forbrukerrettigheter»

(Norges Høyesteretts veiledning for advokater, januar 2021)

EU/EØS-rett på
Innsikt
 • Nyhet

  – 50 shades of finansgrønn og VM i romaskin icon_arrow_right

  01. oktober 2021

  EU presser på med nye lovpakker, og finansjuss må nå på banen i det grønne skiftet. Thommesen-advokat Tore Mydske forklarer hva EUs taksonomi egentlig er og hvorfor noen kaller det intet mindre enn et metrisk system for det 21. århundre. Og hvorfor den har fått kritikk for å mangle 50 shades of grønn. Programleder Anine Kierulf kan også lokke lytteren med VM i romaskin og en tropehjelm.

 • Nyhet

  Forvaltningsrett: – Kan være flere «EØS-bomber» i venteicon_arrow_right

  17. september 2021

  Er NAV-saken den eneste feilpraktiseringen av EØS-regler eller kan det være flere? Utvalg på utvalg har utredet hva som gikk galt i NAV-saken og hva som skal gjøres for å unngå nye. «EØS-tilsynet» ESA presser på for nye avklaringer. Unionsborgerdirektivet og Pasientrettighetsdirektivet bekymrer og eksperter frykter Norge sitter på flere tikkende «EØS- og NAV-bomber».

Takk og lov

 • #17: EØS-rett med Hilde Kristine Ellingsen

 • #1: NAV og EØS med Christoffer Eriksen

Finn Arnesens leseliste

Professor Finn Arnesen har vært leder for NAV-granskingen og ved Senter for europarett, og er blant annet medforfatter av standardverket EØS-rett. Til listen under har han håndplukket tidsskriftsartikler fra våre arkiver som gir nyttige innganger til EØS-retten.

EU-rettens sentrale traktatgrunnlag

EØS-rettens sentrale traktatgrunnlag

Lovkommentarer

Endringer

 • Litteratur

  Kommentarene til personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven er oppdatert av forfatterne

  06. mai 2021

  Personvernforordningen er gjennomgått og kommentarene er ajourført av forfatterne per 1. april 2021. Ajourføringen inneholder blant annet rettsavgjørelser fra EU-domstolen og uttalelser fra EDPB.

  Lovkommentaren til personopplysningsloven er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. april 2021. Endringer i kommentarene samt nye rettsavgjørelser er oppdatert og innarbeidet.

Juridiske fagbøker,
lovkommentarer,
nyheter, podkast og artikler

Tilgjengelig, oppdatert og
nedlastbart

*Pris for enkeltperson ved årlig betaling,
inkl. mva. Du kan betale med kort.