Finn Arnesen
Finn Arnesen
Hilde K. Ellingsen
Hilde K. Ellingsen
GRATIS WEBINAR
Fem ting du bør vite om EØS-rett

Hva kjennetegner EØS-retten, og hvordan virker denne sammen med annen norsk rett? Webinar med professor Finn Arnesen og advokat Hilde K. Ellingsen.

Torsdag 16. september, klokken 09:00-10:00

Juridika guider deg inn i EØS-retten

EØS-rettslige problemstillinger kan du støte på nesten hvor som helst i jussen. Her har vi samlet verktøyene du trenger for å identifisere og løse problemstillingene. Verktøykassa fylles opp fortløpende.

EØS-retten kort forklart

Hvordan fange opp EØS-rettslige problemstillinger?

EØS-retten virker inn på de fleste rettsområder. Men hvordan finner du ut om saken du jobber med har en side til EØS-retten? I Høyesteretts advokatveiledning gir domstolen råd om når EØS-rettslige anførsler kan være aktuelle:

«Slike spørsmål kan blant annet oppstå dersom

 • saken inneholder et grenseoverskridende element som involverer borgere, foretak eller virksomhet i et annet EØS-land. Foreligger det i så fall noe i saksforholdet som direkte eller indirekte kan føre til at varer, personer, tjenester eller kapital fra andre EØS-land forskjellsbehandles?

 • det uansett er tale om en restriksjon i EØS-rettslig forstand, enten virkningen på den frie bevegelighet er direkte eller indirekte.

 • saken gjelder et rettsområde eller samfunnsområde hvor EU-lovgivning er innlemmet i EØS-avtalen og dermed stiller krav til nasjonal rett. Det avgjørende vil være det nærmere innholdet i det aktuelle direktivet eller forordningen.

Generelt er det grunn til å være oppmerksom på de nevnte problemstillinger i saker med

 • nasjonalitets- og språkkrav
 • regler som gjør distinksjonen Norge/utland eller norsk/ikke-norsk rettslig relevant
 • konsesjons- og tillatelsesordninger
 • krav som reelt sett er mer byrdefulle for foretak og personer som ikke er hjemmehørende i Norge
 • krav som fratar foretak etablert i andre EØS-land det komparative fortrinnet de har ved å være etablert der
 • regler som påvirker den tilgangen varer og tjenester som er lovlige i én EØS-stat, har til det norske markedet
 • yrkeskvalifikasjonskrav
 • forbrukerrettigheter»

(Norges Høyesteretts veiledning for advokater, januar 2021)

EU/EØS-rett på
Innsikt
 • Nyhet

  Kan personvernet overleve koronakrisen? Koronasertifikatet og personvernicon_arrow_right

  22. juni 2021

  Det norske koronasertifikatet er endelig på plass. Det europeiske sertifikatet kommer denne uken. Mange hjerter gleder seg. Men sertifikatene lagrer og deler enorme mengder helsedata og gir rettigheter til dem som deler helsedata. Har personvernet tapt for smittevern? Eller har personvernet formet koronasertifikatet? I vår nye serie om personvern etter koronakrisen tar vi en nærmere kikk.

 • Nyhet

  Norge jakter på nye EØS-bomber. Nå kommer de første svareneicon_arrow_right

  11. juni 2021

  Rapporten fra Trygdekoordineringsutvalget om hva Norge skal gjøre for å unngå nye NAV-skandaler ble levert 15. juni. Samtidig har departementene i det stille finkjemmet seg selv og sine etater på jakt etter nye «NAV-saker» som kan ligge på lur. Er det noe staten har oversett? Juridika Innsikt har forsøkt å komme på innsiden av statens jakt på sitt «nye EØS-problem» og spurt eksperter hvordan nye NAV-skandaler kan forebygges i fremtiden.

Takk og lov

 • #17: EØS-rett med Hilde Kristine Ellingsen

 • #1: NAV og EØS med Christoffer Eriksen

Finn Arnesens leseliste

Professor Finn Arnesen har vært leder for NAV-granskingen og ved Senter for europarett, og er blant annet medforfatter av standardverket EØS-rett. Til listen under har han håndplukket tidsskriftsartikler fra våre arkiver som gir nyttige innganger til EØS-retten.

Lovkommentarer

Endringer

 • Litteratur

  Kommentarene til personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven er oppdatert av forfatterne

  06. mai 2021

  Personvernforordningen er gjennomgått og kommentarene er ajourført av forfatterne per 1. april 2021. Ajourføringen inneholder blant annet rettsavgjørelser fra EU-domstolen og uttalelser fra EDPB.

  Lovkommentaren til personopplysningsloven er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. april 2021. Endringer i kommentarene samt nye rettsavgjørelser er oppdatert og innarbeidet.

Juridiske fagbøker,
lovkommentarer,
nyheter, podkast og artikler

Tilgjengelig, oppdatert og
nedlastbart

*Pris for enkeltperson ved årlig betaling,
inkl. mva. Du kan betale med kort.