Innsikt

De første økonomjuristene er klare for praksis

De første "økonomjuristene" er klare for praksis

DIGITAL UNDERVISNING: Erik Langseth og Øystein Guvåg, partnere i Advokatfirmaet BAHR, gjennomførte digital undervisning for masterstudentene i forretningsjus og økonomi ved BI tidligere i vår. Øverst: Førsteamanuensis ved BI, Anders Mikelsen. Foto: Anders Mikelsen.

Lesetid ca. 6 minutter

Denne sommeren skal flere av «økonomjurist»-studentene ved Handelshøyskolen BI ut i praksis. Arbeidsgiverne Juridika Innsikt har snakket med sier det er behov for kompetansen, og blant studentene er det interesse for å jobbe i de forretningsjuridiske advokatfirmaene. Bør jurister med master i rettsvitenskap være bekymret for å bli utkonkurrert?

For ett år siden skrev Juridika Innsikt om det nye masterprogrammet i forretningsjus og økonomi ved Handelshøyskolen BI. De aller første «økonomjuristene» som utdannes i Norge er nå halvveis i sin mastergrad, og mange skal ut i praksis. Alt tyder på at arbeidsgiverne vil være interessert i dette nye hybrid-studiet. Dermed kan både økonomer og jurister vente seg konkurranse i fremtiden.

Blant dem som skal ta imot det første kullet av de nye masterstudentene i praksis, er Veidekkes juridiske avdeling. Avdelingen, med syv advokater, skal ha to masterstudenter i sommer.

– Disse studentene kan se muligheter, utfordringer og problemstillinger fra et bredere perspektiv enn «bare» økonom eller «bare» jurist. Det er kombinasjonen som er verdifull, sier advokat Gjertrud Synnøve Helland i Veidekke. Veidekke tar inn to masterstudenter som sommerpraktikanter og vurderer også en kandidat for internship til høsten.

– Prosjektene vi konkurrerer om og gjennomfører har de senere år blitt stadig større og mer komplekse og stiller krav til at vi har rett kompetanse. Flinke økonomer og gode internjurister kan gi kloke, faglig funderte råd til prosjektene våre, sier Helland.

Helland sitter i BIs rådgiver-styre for studiet. Det gjør også Arnhild Dordi Gjønnes i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som også tar inn en student. Det var et utlyst spesialoppdrag på å undersøke omfanget av ulovlige direkteanskaffelser de siste tre årene. Slike oppdrag har både studenter fra juridiske fakulteter og fra BI søkt på.

– Denne gangen var det en student innenfor masterprogrammet i forretningsjus og økonomi som fikk jobben, og vi er veldig fornøyde, sier Gjønnes.

– Vi mener at det er behov for denne kompetansen, særlig hos små og mellomstore bedrifter, som hverken trenger en heltidsadvokat eller en heltidsøkonom. På offentlige anskaffelser, som jeg jobber med, trengs det ofte tverrfaglig innsikt.

Men erstatte juristene tror hun ikke de gjør.

– Behovet for jurister med master i rettsvitenskap forblir det samme. Så hos oss sier vi «ja takk – begge deler», sier Helland.

Førsteamanuensis Anders Mikelsen på BI er leder for utdanningen og forklarer hvordan det virker;

– Grunntanken med et studium som tar for seg både økonomi og juss samtidig, er at kandidater som kan både økonomi og forretningsjus vil kunne se sammenhenger, problemstillinger, muligheter, løsninger, hensyn og momenter som økonomer eller jurister ikke klarer å se alene. Enhver virksomhet trenger ansatte som kjenner virksomhetens kontrakter, den offentligrettslige regulering og de økonomiske forutsetningene for virksomheten.  

De første "økonomjuristene" er klare for praksis

Anders Mikelsen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og leder for masterprogrammet i forretningsjus og økonomi. Foto: Handelshøyskolen BI.

Håpet er at de skal bidra til bedre styring og ledelse.

– Kall det gjerne juridisk virksomhetsstyring. Man kan oppnå mye av det samme når juristene og økonomene i en virksomhet samarbeider godt, men det er ikke så lett uten at de har innsikt i hverandres fag, sier han.

Med andre ord kan det nye studiet bli en slags brobygger mellom profesjonene.

– Juristene vil fortsatt være bedre på å analysere konkrete, juridiske problemstillinger i dybden. Kanskje vil JusØkene derfor heller trekke inn juridisk spesialkompetanse fra advokatbransjen enn å fortrenge juristene. Vi har snakket med flere advokater som gjerne hadde sett at de kunne samarbeide med økonomer som forsto mer av hvordan jurister tenker, sier Mikelsen.

Dette jusstudiet har altså vekt på de forretningsjuridiske fagene som selskapsrett, skatterett, regnskapsrett, kontraktsrett og børs- og verdipapirrett, og mindre på fag som statsrett, forvaltningsrett, familierett, arverett og velferdsrett. Eksempler på «møtepunkter» mellom jus og økonomi er regnskapsrett vs. regnskapsanalyse, verdsettelse av virksomhet vs. regler for overdragelse av virksomhet og kommersielle vs. juridiske kontraktsvilkår.

– De tradisjonelle, norske advokatfirmaene har foreløpig vært litt avventende, og det er helt ok, men flere av våre studenter har fått praksis og internship i store advokatfirmaer og de internasjonale konsulent- og revisjonsselskapene, sier Mikelsen. Gina Kviseth er blant dem som får prøve seg i praksis. Kviseth har fått et internship i Handelsbanken, der hun fra før har hatt en deltidsstilling. I dag er deltidsjobben talende nok «mer i retning av finans, men til høsten blir det mer i retning juss», sier hun.

De første "økonomjuristene" er klare for praksis

Gina Kviseth, student ved masterprogrammet i forretningsjus og økonomi ved Handelshøyskolen BI. Foto: Privat.

– Jeg tror vi på JusØk blir en gruppe som ser muligheter fordi vi ser det «større» bildet, sier Kviseth. Det kan jo være at en økonom ikke tenker like mye over det juridiske aspektet ved ting, men mer kontantstrømmen og hvor pengene er. Jurister har større forståelse for hvordan vi må følge lover og regler, sier hun.

Hun har valgt en spesialisering i arbeidsrett og legal tech. Masteroppgaven hennes handler om regulering av krypto-valuta.

– Jeg valgte økonomjurist-studiet fordi jeg tror det er viktig å skille seg ut. I dag må man, uansett bransje, både ha det økonomiske og juridiske perspektivet. Arbeidslivet endrer seg jo. Jeg kan etter hvert tenke meg å jobbe med forretningsjuss i et advokatfirma, og det blir spennende å se hvordan vi stiller i forhold til de som har ren juss. Jeg ser ikke noen grunn til å ikke søke iallfall!

Her får hun følge av Amir Shinwary, som skal ha sitt praksisopphold i det nevnte NHO-prosjektet. Også Shinwary liker det tverrfaglige:

De første "økonomjuristene" er klare for praksis

Amir Shinway, student ved masterprogrammet i forretningsjus og økonomi ved Handelshøyskolen BI. Foto: Privat.

– Jeg har stor interesse for jussen, men jeg gjorde det godt i de økonomiske kursene, så integreringen passer meg. Dette er helt nytt og unikt, og jeg hadde hørt mye positivt fra norske studenter som tar den samme masteren i Danmark, sier Shinwary.

Han ser for seg å søke jobber innenfor kontraktsledelse eller rådgivning, gjerne i tilsyn som Finanstilsynet, Arbeidstilsynet eller Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Han avviser heller ikke advokatbransjen.

– Personlig føler jeg at jeg blir litt mer jurist enn økonom fordi jeg hadde veldig mye juss på bachelorgraden, sier han.

Han håper kunnskapen om studiet vil øke raskt.

– Jeg har noen medstudenter som har fått praksisplass hos EY i advokatavdelingen. Så interessen er der, men ikke like stor som jeg hadde håpet på. Det har noe med at masteren er helt ny, og det er veldig få som har hørt om den. Da jeg var på seminar hos Hjort i januar, hadde de for eksempel ikke hørt om masteren, sier han.

Nå gjenstår det å se om dette er i rask endring.

Følg oss