Innsikt

For få kvinnelige advokatpartnere og voldgiftsdommere

For få kvinnelige advokatpartnere
8. MARS: Det er minst like mange kvinner som menn i jussen. Men bare én av fem partnere i advokatbransjen er kvinner. Illustrasjon: Istockphoto.
Lesetid ca. 10 minutter

Menn er fortsatt i flertall blant voldgiftsdommere og advokatpartnere, selv om det er nok kvinner i jussen til å jevne ut balansen. Norge hatt dessuten aldri hatt en kvinnelig Regjeringsadvokat. Dette er tema som trekkes frem når Juridika Innsikt på kvinnedagen spør profiler i jussen om likestilling. – At storkunder som Equinor og DNB raslet med sablene på likestilling, er blitt en gamechanger i bransjen, sier lederen for Advokatforeningens mangfoldutvalg, Tina Storsletten Nordstrøm.

I fjor skrev Juridika Innsikt om kvinnene som har smadret jussens glasstak. Fra Norges første kvinnelige jurist og advokat Maren Cathrine Dahl og Elise Sem, til Høyestretts første kvinnelige leder og Norges første kvinnelige sivilombudsmann, Toril Marie Øie og Hanne Harlem. Suksess til tross, det er stadig mange områder der balansen mangler. Juridika Innsikt har snakket med en håndfull profiler i jussen om likestilling.

Det de fleste trekker frem, er den lave andelen kvinnelige partnere i advokatfirmaene. Antall kvinnelige partnere i advokatbransjen lå ved siste bransjeundersøkelse tett opp under 20 prosent.

For få kvinnelige advokatpartnere
UBALANSE: Det er flere kvinner på jusstudiet enn menn, men flere menn som blir advokatpartnere enn kvinner. Faksimile fra Juridika Innsikt, 2020. Kilder for tall: Juristen, Samordnet Opptak og Advokatbladet og Advokatbransjeundersøkelsen.

Ingen sier at de henter i barnhagen. Man bare blanker kalenderen.

Tina Storsletten Nordstrøm, LO / Advokatforeningen

– Samtidig har det vært like mange eller flere jenter på jusstudiet i vel tyve-tredve år, sier Tina Storsletten Nordstrøm, advokat og leder for Advokatforeningens mangfoldutvalg.

Glasstakene brister

– Det er fremdeles et godt stykke igjen til det er noenlunde balanse i antallet kvinner og menn i partnerskapet i de store advokatfirmaene, og det er enda lengre igjen til man ser et skikkelig mangfold i partnerskapet, sier Ragna Bergholt Rom, juridisk direktør i Norgesgruppen.

I dag er det en selvfølge for de fleste arbeidsgivere at far skal ta sin «tvungne» tredjedel av permisjonen. Men er det like god stemming hos arbeidsgiver dersom far sier at han skal ta halvparten eller kanskje hele delen av felleskvoten?

Ragna Bergholt Rom, Norgesgruppen

For få kvinnelige advokatpartnere
Ragna Bergholt Rom, juridisk direktør i Norgesgruppen.

Men Rom er optimist. Hun mener advokatfirmaene har betydelig fokus. For å få det til, mener hun, må man legge til rette for at menn skal ta sin del av «jobben» på hjemmebane.

For få kvinnelige advokatpartnere
Ida Gjessing, Gjessing Reimers.

– I dag er det en selvfølge for de fleste arbeidsgivere at far skal ta sin «tvungne» tredjedel av permisjonen. Men er det like god stemming hos arbeidsgiver dersom far sier at han skal ta halvparten eller kanskje hele delen av felleskvoten? spør hun retorisk.

Også Ida Gjessing, advokat og partner i Gjessing Reimers, nylig kåret til Norges beste immaterialrettsadvokat, ser mye lys i enden av kvinnetunnelen:

– Glasstaket for kvinnelige partnere er i ferd med å smuldre vekk. Hvis det fortsatt er et hinder, så er det ikke taket, men gulvet; overdreven fokus på bunnlinje knyttet til den enkelte partnerinntekt, sier hun.

Hun tror kombinasjonen av flinke kvinner og store advokatkunder som krever mangfold av advokatbyrårene, vil føre til raske endringer.

– Men det kan hende at de store partnerinntektene vil forbli ulikt fordelt en stund til.

Glasstaket for kvinnelige partnere er i ferd med å smuldre vekk. Hvis det fortsatt er et hinder, så er det ikke taket, men gulvet.

Ida Gjessing, Gjessing Reimers

Pappaperm og voldgiftsdommere

Av milepæler som gjenstår, trekker både Reimers og flere Innsikt spør, frem regjeringsadvokatembetet. Advokat og partner i Wikborg Rein, Ola Ø. Nisja, trekker frem voldgiftsdommere.

For få kvinnelige advokatpartnere
Ola Nisja, Wikborg Rein.

– Klart det gjenstår noen glasstak. Nå om dagen arbeider Wikborg Rein sammen BAHR for å belyse mangelen på mangfold innenfor voldgift. Det glasstaket her har så smått begynt å slå sprekker, men det er langt fra nok, sier Nisja.

Mangelen på mangfold innenfor voldgift. Det glasstaket her har så smått begynt å slå sprekker, men det er langt fra nok.

Ola Nisja, Wikborg Rein

Meritt og konkurranse, men balanse i senioradvokatene

I Thommessen jobber de også med antallet kvinner i toppen, ifølge partner Hans Haugstad. Andelen kvinnelige senioradvokater har gått fra 17 prosent til 44 prosent på fem år, og selskapet har tilsammen åtte kvinnelige partnere, hvorav fire har blitt partnere de siste årene.

For få kvinnelige advokatpartnere
Hans Haugstad, Thommesen.

– Jeg kan egentlig bare uttale meg om forretningsadvokatbransjen. Toppen av vår bransje er veldig kompetitiv, sier Haugstad, som nylig ble kårets til Norges beste finansadvokat.

– Vi og våre nærmeste konkurrenter jobber iherdig med å få frem morgendagens beste advokater, og da sier det seg da litt selv at dette må være fullstendig merittbasert, ett fett hva som er den enkeltes kjønn, sier han.

Men nettopp for å få frem de beste, har firmaet likevel et ønske om kjønnsbalanse og flere medarbeidere med minoritetsbakgrunn.

– Vi er overbevist om at dette er viktig og riktig for oss som firma – også for at vi skal kunne tiltrekke oss de beste. Vi ser at arbeidet gir resultater, men samtidig tar tid. Minst like viktig er det at vi nå har kvinnelige partnere innen de fleste av våre viktigste praksisområder: bank og finans, tvist, immaterialrett, konkurranserett, energi, M&A og kapitalmarkeder, sier Haugstad.

Toppen av vår bransje er veldig kompetitiv

Hans Haugstad, Thommesen

Det juridiske talentet fordelt likt

Haugstad minner om at advokatbransjen heldigvis er kommet langt på noen tiår. Her får han følge av Marianne H. Dragsten, partner i Vaar Advokat.

– Vi har kommet langt og knust mange glasstak de siste tiårene, så takk til alle kvinnene som har bidratt. Det er likevel fortsatt flere igjen å knuse. Ett av dem finnes i advokatfirmaene. Her er andelen kvinnelige partnere alt for lavt i forhold til hvor mange dyktige kvinnelige advokater vi har. Det må en større kulturendring til, sier hun.

Bransjen risikerer å gå glipp av talenter om det er mest plass til menn og dessuten en viss type menn.

Tina Storsletten Nordstrøm, LO / Advokatforeningen

Det er nettop det Tina Storsletten Nordstrøm, advokat i LO, tidligere Føyen Torkildsen, har jobbet med som leder av Advokatforeningens mangfoldsutvalg (tidligere kvinneutvalg) i syv år.

Det er ifølge henne 61 prosent kvinnelige advokatfullmektiger og 38 prosent kvinnelige advokater i foreningen. Men likevel under 20 prosent kvinner på partnernivå.

– Vi har bevisst kjørt inspirasjonsseminarer i alle år, og ikke vært sånne sinte rødstrømper. Vårt poeng er at dette er økonomi, og bransjen risikerer å gå glipp av talenter om det er mest plass til menn og dessuten en viss type menn, sier hun.

– Hvite menn fra Bærum og Oslo Vest?

– Ja, by and large, sier hun.

– Det juridiske talentet er likt fordelt overalt, så hvis det ikke er like lett for kvinner å nå toppen, går firmaene glipp av det, sier hun.

Birken og prinsessebryllup

Selv har Nordstrøm jobbet i Føyen Torkildsen, og selv om hun syntes arbeidsgiver gjorde alt det riktige, var det i Føyen, som mange steder, en kultur som ubevisst skjøv mennene litt lenger frem. Det kunne være på så enkle ting som hva som «gjaldt» av verdier.

For få kvinnelige advokatpartnere
Tina Storsletten Nordstrøm, LO og Advokatforeningens mangfoldsutvalg.

– Det er både strukturelle holdninger og formelle strukturer som ofte fremmer menn. Ta for eksempel den dagen det er påmelding til Birken. Det tar jo en dag å melde seg på, og da er liksom alle busy med det en hel dag. Et år var det prinsebryllup i England samme dag som påmeldingen på Birken. Å se kongelig bryllup på TV i arbeidstiden, var liksom bortkastet tid, mens å melde seg på Birken nesten var oppfattet som en del av jobben. Det er mange sånne små ting som står i veien, sier hun.

Hun husker også sin a-ha-opplevelse da hun skjønte at partnere som blanket kalenderen på morgen og tidlig ettermiddag, faktisk ikke gjorde noe mer VIP enn å hente ungene sine i barnehagen.

– Ingen sier at de henter i barnhagen. Man bare blanket kalenderen, uten forklaring, sier hun.

For få kvinnelige advokatpartnere
STORKUNDER: DNB krever kvinneandeler før de kjøper advokattjenester. Faksmilie fra DNBs nettside, 2019.

Å se kongelig bryllup på TV i arbeidstiden, var liksom bortkastet tid, mens å melde seg på Birken nesten var oppfattet som en del av jobben.

Storkunder skaper gamechanger

Nordstrøm sier at det ble en «gamechanger» da Equinor og DNB, to storkunder for advokatbransjen, for noen år siden annonserte at de ikke ville kjøpe advokattjenester av byråer som ikke hadde en plan for mangfold i ledelsen.

– Det forandret alt. Fra å bare ha kvinner på våre inspirasjonsseminarer om hvordan man skal få nok kvinnelige partnere, kom det nå menn på alle seminarer. Dessuten ble det kø og venteliste, hvertfall frem til korona, sier hun.

Hun er overbevist om at pilene på antall kvinnelige partnere har gått raskere opp nå enn noen gang før.

– Money talks. Det har hatt en stor effekt på oppnevnelser av partnere. Så takk til DNB og Equinor.

For få kvinnelige advokatpartnere
DEL AV PROBLEMET?: – Birken er en del av kulturen i veggene i mange advokatkontorer, sier advokat Tina Nordstrøm. Bildet er fra Birken 2018. Foto: Birkebeinerrennet.

Les mer om likestilling i jussen

For få kvinnelige advokatpartnere
Faksimile, Kvinnene som smadret jussens glasstak

Følg oss