Innsikt

Nå kommer den første «skilsmisseadvokat-roboten»

Skilsmisse-advokatroboten er kommet

LEGAL TECH-SKAPERE: Advokat og bibliotekar Marte Deichman-Sørensen (29) og animatør og 3D-designer William Avgerinos (30) står bak Helpify og en skillsmisseberegner. Foto: Helpify.

Lesetid ca. 7 minutter

Nå kan den som vil skille seg få en automatisk skilsmisseberegning for 1 225 kroner på www.dinskilsmisse.no. Bak «robotadvokaten» står jussbibliotekar og skilsmisseadvokat Marte Deichman-Sørensen. Advokater får mulighet til å teste skilsmissekalkulatoren gratis i mai og juni.

Dinskilsmisse.no er på mange en eneste lang «hvis så»-setning av ekteskapsloven, forklarer Marte Deichman-Sørensen (29).

Sammen med animatør og 3D-designer William Avgerinos (30) står hun bak den ferske skilsmisse-kalkulatoren og det nyetablerte selskapet Helpify. Til daglig jobber Deichman-Sørensen på biblioteket ved Det juridisk fakultet i Oslo. Hun har bakgrunn som advokat i Codex, der hun løste mange skilsmissesaker. Underveis opplevde hun at sakene ble kostnadskrevende for klientene fordi det gikk mye tid til å få alle fakta på plass og til manuelle utregninger. Dermed ble idéen om en skilsmissekalkulator født. 

– Utrolig nok fantes det ingen fra før, sier Deichman-Sørensen. Hun er ikke kjent med om det finnes noe lignende i USA eller andre steder i Europa, men uansett er dette den første kalkulatoren som er basert på den norske ekteskapsloven og som dermed kan brukes av norske kunder.

Utrolig nok fantes det ingen fra før.

Marte Deichman-Sørensen

Utviklet roboten på ett år

– Vi jobbet i vel et år med å gå gjennom alle «hvis så» som hører til en skilsmisseberegning. Det er de samme spørsmålene en advokat stiller en klient som vurderer skilsmisse. Basert på hva som ofte er uklart for en klient, har vi jobbet for å gjøre tjenesten enkel og brukervennlig. Tjenesten stiller bare relevante spørsmål. Det skal være enkelt å svare på dem, og vi har lagt vekt på klart språk.

På denne måten kan personen som vurderer skilsmisse ta den tiden hun eller han trenger på å legge inn relevant informasjon, finne frem for eksempel ektepakt, eiendomsinformasjon og kontoutskrifter.

Helpify har bygget kalkulatoren på gjeldende ekteskapslov. Skulle denne endres, for eksempel når den nye arveloven, som gjør enkelte endringer i ekteskapsloven, trer i kraft, vil den oppdateres manuelt, men ikke automatisk. 

– Vi måtte skrive inn loven i kode, forklarer Deichman-Sørensen, og det er ikke helt enkelt. Medgründer Avgerinos står for det tekniske ved tjenesten og Deichman-Sørensen det juridiske. De ser for seg å utvide idéen sin til andre tema i fremtiden, men foreløpig konsentrerer de seg om skilsmisser.

– Vi har allerede notert interesse fra flere mellomstore advokatfirmaer og et forsikringsselskap

Marte Deichman-Sørensen

Vil treffe advokater så vel som folk flest

Målgruppen er både klientene selv, men også advokater – eller andre selskaper.

– Vi har allerede notert interesse fra flere mellomstore advokatfirmaer og et forsikringsselskap, sier hun. 

Disse proff-kundene skal ikke skille seg, men vurderer å legge inn beregningen som en del av tjenesten de yter til sine  klienter. Ut juni vil advokater ha anledning til å teste tjenesten og motta skifteskisser gratis.

Men hovedmålgruppen er likevel skilsmissepartene selv. Gründerne ser på det som rettshjelp; et verktøy som gjør det mulig for dem som vurderer skilsmisse å få en beregning, som forkorter tiden de trenger å snakke med advokat, og til og med kanskje erstatter den.

– Hvis begge parter gjør sin beregning i samme tjeneste og får samme svar, kanskje de kan enes, uten å bruke advokater?

– Det er ikke umulig, sier Deichman-Sørensen.

Skilsmisse-advokatroboten er kommet

KALKULATOR: Eksempel på hvordan skilsmisser kan beregnes – fullautomatisk. Foto: Helpify.

Lavkosttilbud for de med dårlig råd

Men hun tror også noen personer ikke tør ta seg råd til advokat, fordi antallet timer det tar å beregne er ukjent, og utgiften derfor kan bli stor. Nå har de et alternativ.  

– Nå har ektefeller mulighet til å velge en digital løsning, i stedet for å engasjere en advokat til å beregne verdiene i skilsmisseoppgjøret, forklarer gründerne. 

En advokat tar mellom 2 000 og 3 000 kroner per time, og skal du engasjere en advokat til å gjøre en slik beregning, vil det fort koste deg mellom 10.000 og 30.000 kroner. Selv om man senere skulle trenge en advokat, «vil skilsmisseberegneren spare advokaten for tid, og dermed deg for kostnader», skriver Helpify på sine nettsider.

– Men advokatfirmaene vil jo tape fakturerbare timer med dette?

– Det kan man innvende, men mange advokatfirmaer sliter med å ha nok tid til alle sakene, og dessuten vil man jo det beste for klientene. Hvis advokater ber klienten bruke denne, vil advokaten få langt raskere svar, og utregningene er også gjort. Du sikrer raskere informasjon fra klient.

Og mange klienter i en skilsmissesituasjon har ikke så god råd, så med en beregning i bånn, har de kanskje råd til å hyre advokat. Dessuten vet de hva de kan få ved skilsmisse, og har dermed en utsikt som gjør at de tør, og ellers ikke ville turt. Og dermed bidrar det til rettssikkerhet, sier hun.

Skilsmisser koster en halv million kroner

Helpify viser til en undersøkelse i Dine Penger som beregnet en skilsmisse til å koste i gjennomsnitt 568 000 kroner, hvorav 234 000 kroner er engangskostnader til nye møbler og utstyr, flyttekostnader, dokumentavgift og advokatkostnader. Med denne kalkulatoren kan man i det minste ha litt mer kontroll på det siste, og i beste fall kjøre prosessen på egen hånd og slippe advokatkostnadene helt.

– Er det trygt med hensyn til personvern?

– Vi har ordnet det slik at svarene lagres i brukerens nettleser frem til brukeren lukker fanen. Når man har fylt inn, og er ferdig, da får man en skifteskisse. Når du er ferdig med utregningen, forsikrer gründerne, forblir ingenting av de dataene du har lagt inn, lagret på siden.

– Brukeren kan altså ta seg den tiden den trenger. Vi ber ikke om navn på den man skiller seg fra, så to stykker som vil skilles fra hverandre kan foreta beregning uten at kalkulatoren vet det. Gründerne har allerede testet dette. 

– Hvis begge ektefellene bruker tjenesten og svarer likt, så vil beregningene av deres skilsmisseoppgjør og dermed resultatet være det samme for dem begge. Tjenesten ber ikke om navnet til den andre ektefellen da vi konsekvent har ønsket dataminimering, sier Marte. 

Ikke redd for å kopieres

De har foreløpig ikke bygget tjenesten slik at den samler på stordata.

– Foreløpig ber vi ikke om samtykke til andre formål enn å generere en kartlegging av deres verdimessige skilsmisseoppgjør.

– Er du redd noen bare kan snappe idéen? Noen som har større ressurser til å pushe den ut i et marked?

– Egentlig ikke. Vi vet jo hvor mye nitid arbeid som ligger bak, og nå er tjenesten gjort tilgjengelig på nett til en lav, fast pris. Dessuten kan skilsmisseberegneren vår tas i bruk av advokater eller andre aktører som tilbyr, eller ønsker å tilby, sine kunder hjelp i skilsmissesituasjonen.

Idéen ble til i fjor, under en sak Marte hadde som advokat, der parten egentlig ville gjøre oppgjøret selv, og spurte om det ikke fantes en kalkulator som kunne brukes. Saken ble løst – med advokat. Men takket være den finnes nå kalkulatoren også.

Med tiden håper Helpify å levere mer legal tech, juridisk teknologi, men hvilke kalkulatorer og hvilke tjenester vet de ikke sikkert ennå.

Følg oss