Familierett

Familierett er et nytt satsingsområde på Juridika, med nytt og spennende innhold under utvikling.

Familierett på
Innsikt
 • Nyhet

  Barnevernsloven – nytt og gammelt på samme tid

  04. april 2023

  Lov om barnevern (barnevernsloven) LOV-2021-06-18-97 trådte med noen få unntak i kraft 1.1.2023. Den avløser dermed lov om barneverntjenester fra 1992, og et svært viktig felt innenfor velferdsretten har fått en oppdatert lovgivning som forhåpentligvis vil bidra til bedre ivaretakelse av barn og unge med behov for hjelp, skriver Lena R. L. Bendiksen og Trude Haugli.

  Her gir de en kortfattet oversikt over den nye lovens forarbeider, struktur og nye materielle innhold, i tillegg til noen foreløpige vurderinger av endringene.

 • Nyhet

  Nytt i familie- og arveretten i 2020 og 2021

  29. oktober 2020

  Juridika Innsikt var tilstede på det årlige familie- og arverettskurset i regi av Juristenes Utdanningssenter (JUS) 22. oktober. Ny arvelov fra nyttår, endringer i ekteskapsloven, nye lovforslag og en fersk høyesterettsdom om skjevdeling av aksjer er blant det som har endret seg det siste året og får følger fremover.

Endringer

 • Litteratur

  Barnevernssaker i domstol og nemnd – ny bok på Juridika

  28. juni 2023

  Barnevernssaker i domstol og nemnd av Jon Sverdrup Efjestad, Trine Christin Riiber og Mathias Røer Falch er nå tilgjengelig på Juridika.

  I barnevernssaker for domstol og nemnd møtes sivilprosess, forvaltningsrett og menneskerettigheter. Forståelse av barnevernssakene krever innsikt i alle disse feltene.

  Forfatterne gir en grundig redegjørelse for de sentrale temaene ved rettslig behandling av barnevernssaker, også i lys av nyere praksis fra Menneskerettsdomstolen og endringene i den nye barnevernsloven.

  Boken er skrevet med tanke på advokater, dommere, nemndledere og andre jurister som behandler barnevernssaker, men den vil også være til nytte for barnevernsansatte, studenter og journalister med interesse for feltet.

 • Litteratur

  Sentrale emner i barneretten, 5. utgave – ny bok på Juridika

  16. januar 2023

  Sentrale emner i barneretten, 5. utgave av Lena R.L. Bendiksen og Trude Haugli er nå tilgjengelig på Juridika.

  Dette er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter.

  Barnevernsloven av 2021 trådte i kraft 1. januar 2023, og boken gir dermed den første samlede fremstillingen av denne nye loven. Boken er også oppdatert med øvrige lovendringer og ny rettspraksis.

Siste tidsskriftartikler fra FAB

Fagbøker

Tidsskrifter