Innsikt

NAV-krisen kort fortalt – på øret!

NAV-krisen kort fortalt - på øret!

PROGRAMLEDER: Anine Kierulf har invitert Christoffer Eriksen. Foto: Henrik P. Libell.

Lesetid ca. 7 minutter

I første episode av juss-podkasten Takk og lov kommer EØS-ekspert Christoffer Eriksen til studio for å snakke om NAV-krisen og «EØS-problemet» i norsk rett. Hvordan vet vi om et norsk vedtak strider mot en EØS-regel? 

NAV-krisen kort fortalt - på øret!

OPPTAK PÅGÅR: Juristenes Utdanningssenter og Universitetsforlaget lanserte denne uken en podkast. Foto: Henrik P. Libell.

– Hodet kan eksplodere litt innenfra for de aller fleste som jobber med EØS-rett fra tid til annen, innrømmer en åpenhjertig Christoffer Eriksen i Takk og lov

Eriksen er jussprofessor ved UiO, ekspert på EØS og har skrevet doktoravhandling om EØS-rettens rolle i norsk forvaltning. Derfor er han podkast-programleder Anine Kierulfs gjest når temaet er EØS og den store NAV-krisen. Eriksen har allerede markert seg i den offentlige debatten om NAV. EØS-retten selv har gått fra å være litt glemt til å bli en kjendis – nesten fjorårets navn.

For hva gikk – og går – egentlig NAV-saken ut på? Har vi bare sett toppen av isfjellet? Er det flere rettsfelt enn bare trygderett, og flere departementer enn Arbeids- og sosialdepartementet som har bommet på «EØS-knappen»? Hvordan sikrer du deg som jurist? 

Det er bare noen av mange spørsmål som oppstår rundt NAV-saken og EØS.

NAV-krisen kort fortalt - på øret!

ØNSKEDRØM: Mange jurister ønsker seg nok en «EØS-knapp». IStockphoto.

Mange jurister over hele landet er nok bekymret for at vi sitter på et potensielt belte av store og små NAV-sak-bomber. Forvaltningsjurister må nå ta enda større høyde for EØS-reglene, dommere må ta hensyn til dem, og advokater har fått enda et sted å hente argumenter og skyts i saker mot staten og hverandre. 

Omfanget av denne hendelsen gjør at den kan virke uoversiktlig. I første episode av Takk og lov får du bedre innsikt i både NAV-saken og EØS-rett.

Hodet kan eksplodere litt innenfra for de aller fleste som jobber med EØS-rett.

Christoffer Eriksen

NAV-saken fortsetter som før

Før koronautbruddet var trygdesaken kanskje den største hendelsen i norsk juss og det «alle» snakket om. I disse dager tar viruset mye oppmerksomhet, men Eriksen mener at saken er langt fra glemt.

– Jussen fortsetter som før, og NAV-saken fortsetter jo som før, selv om det er grunn til å anta at oppryddingen nå vil ta litt lengre tid. 19. mars erklærte for eksempel Gjenopptakelseskommisjonen at den første NAV-saken åpnes, sier han.

På spørsmål om den nylig vedtatte koronaloven vil ha noe å si for EØS-forpliktelsene, sier Eriksen at den i utgangspunktet ikke vil endre noe.

– Forskriftene kan sette EØS-avtalen til side, men det vil gjelde tiltak i situasjonen, ikke tilbakevirkende og for andre vedtak og lover. EØS-avtalen vil ikke suspenderes, for å si det slik.

Jussen fortsetter som før, og NAV-saken fortsetter jo som før.

Christoffer Eriksen

Høstens store avsløring

Eriksen har engasjert seg i NAV-saken siden den ble kjent for offentligheten i fjor høst, da NAV selv innrømmet å ha feilpraktisert EUs trygdeforordning i årevis. NAV hadde tilbakekalt trygdeutbetalinger til folk som viste seg å ha oppholdt seg utenfor Norge uten å melde fra. 

– NAV hadde oppdaget at det var blitt reist spørsmål ved deres egen tolkning av trygdeforordningen. De hadde vært usikre på hvordan de skulle besvare disse spørsmålene, og på noen spørsmål ga heller ikke departementet klare svar, forteller Eriksen i episoden. 

Som kjent endte det påfølgende tolkningsspørsmålet med at det ble konstatert at Norge hadde tolket reglene i trygdeforordningen feil. Konsekvensen er at flere personer har blitt uskyldig dømt, og at mange har fått tilbakekalt trygdeytelser de egentlig hadde rett på.

Eriksen peker i podkasten på at regjeringen ikke ønsket å svare på alle spørsmål i kontrollsaken. Ifølge ham reiser det noen viktige spørsmål, som: Kan regjeringen etter eget ønske nekte å utlevere den informasjonen de har til Stortinget?

NAV-krisen kort fortalt - på øret!

DEBATT: NAV-saken skapte stor debatt i fjor, og vil rulle og gå i mange måneder. Foto: Faksimile fra ekspertkommentar i Innsikt.

Skumle multinasjonale selskaper

NAV-krisen kort fortalt - på øret!

EØS-EKSPERT: Christoffer Eriksen forklarer NAV-saken. Foto: Andreas Hedeman/Anti.

I episoden blir det også tid til prat om andre ting enn NAV og EØS. I spalten «Har du hørt?» forteller gjesten om en hendelse fra sin egen juristkarriere. Eriksen har valgt å fortelle om sitt første oppdrag som advokatfullmektig, da han dro til et multinasjonalt selskap i England for å dokumentere hva de faktisk holdt på med der. Uten å avsløre for mye: Det virker som den da ferske juristen fikk seg en overraskende oppdagelse. 

I spalten «Jusshjørnet» prater podkastens eiere, Camilla Klevan, redaksjonssjef for jussredaksjonen i Universitetsforlaget, og Torbjørn Buer, direktør i Juristenes Utdanningssenter, litt om forvaltningsrett. Klevan er stolt av at den første gjesten Anine har valgt, er en av forlagets forfattere. Christoffer Eriksen har nemlig skrevet Norges europeiske forvaltningsrett sammen med Halvard Haukeland Fredriksen.

Det blir nok ikke bare EØS sesong 1 og sesong 2, her ser vi for oss flere sesonger. 

Christoffer Eriksen

Andre bøker hun vil trekke frem for den som vil lese mer om temaet, er Torstein Eckhoff og Eivind Smiths Forvaltningsrett, Asbjørn Kjønstads Innføring i trygderett og Erik Magnus Boes Forsvarlig forvaltning

Christoffer Eriksen selv håper at en faglig podkast som Takk og lov vil falle i smak i de tusen hjem – der de fleste nå oppholder seg store deler av tiden. For selv når koronakrisen herjer, kan en podkast være en god kilde til kunnskap og et lærerikt avbrekk i hjemmekontorhverdagen.

– Før ville denne podkasten kanskje vært noe mange ville lyttet til på vei til eller fra jobb, eller på trening. Nå blir det vel litt annerledes for mange, sier han.

Kan det skje igjen?  

– I podkasten prøver vi å forklare hvordan et fenomen som NAV-saken kan oppstå, og hvordan det eventuelt kan oppstå også på andre felt, sier Kierulf til Juridika Innsikt.

Et av disse områdene er retten til å få dekket utgifter til helsehjelp i utlandet. EFTAs overvåkningsorgan ESA har nemlig nå brakt Norge inn for EFTA-domstolen fordi de mener at de norske reglene knyttet til denne retten er for vanskelige å forstå. 

Mye kan altså tyde på at vi vil komme til å se lignende saker også i fremtiden. Som Christoffer Eriksen sier avslutningsvis i episoden: – Det blir nok ikke bare EØS sesong 1 og sesong 2. Her ser vi for oss flere sesonger. 

Takk og lov er et samarbeid mellom Juristenes Utdanningssenter og Universitetsforlaget/Juridika. 

NB! De tre første episodene av podkasten Takk og lov ble spilt inn før smittevernsreglene ble innført. De følgende vil bli spilt inn etter hva smittevernregimet til enhver tid tillater, og med alle mulige forholdsregler for å unngå spredning av covid-19.

Takk og lov med Anine Kierulf - sesong 1:

  • Episode 1 NAV og EØS med Christoffer Eriksen

  • Episode 2 Juss og klima med Adele Matheson Mestad

  • Episode 5 Barnets beste med Elisabeth Gording Stang

  • Episode 7 Personvern med Bjørn Erik Thon, del 1

  • Episode 8 Personvern med Bjørn Erik Thon, del 2

  • Episode 10 Den nye rekonstruksjonsloven og konkursretten, med Ellen Schult Ulriksen

Hør alle episodene her.

Følg oss