Innsikt

Ny podkastepisode – Takk og lov møter Dommerpodden

Ny podkastepisode – Takk og lov møter Dommerpodden

DOMMERGJEST: Dommer Ragnar Lindefjeld fra Dommerpodden er gjest i Anine Kierulfs podkast Takk og Lov. Tema er alle endringene som har skjedd og snart skal skje i domstolene, fra digitalisering til spesialisering. Foto: Andreas Hedemann/ANTI.

Lesetid ca. 6 minutter

Tingretts- og podkastdommer Ragnar Lindefjeld er programleder Anine Kierulfs gjest i fjerde episode av jusspodkasten Takk og lov. Hva skjer i domstolene nå, og i fremtiden, når domstolene skal digitaliseres og spesialiseres, og samtidig sikre sin uavhengighet?

Før i tiden var det tungt å gå i domstolen. Det var faktisk fysisk tungt, fordi man måtte ha med seg trillebager med masse papirer. Slik spøker Takk og lov-programleder Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, om hvordan det var å gå i retten som advokat for bare noen år siden.

Siden da har digitaliseringen flommet som en flodbølge over domstolene, ikke minst i form av den nye Aktørportalen. De siste ukene har til og med domstolsbehandlinger gått via fjernmøte. Samtidig er hele domstolsnorge under lupen og muligens i støpeskjeen etter domstolkommisjonens mange utredninger. Endringer i domstolen er derfor tema når tingrettsdommer Ragnar Lindefjeld er gjest i podkaststudioet. Lindefjeld er medredaktør i domstolenes egen podkast, Dommerpodden, og en av dommerne som har gitt domstolene et ansikt utad. Han har selv lang erfaring som advokat og har vært dommer siden 2015.

Det var faktisk fysisk tungt, fordi man måtte ha med seg trillebager med masse papirer.

Anine Kierulf, programleder

Digitale domstoler

I en tid som for mange preges av hjemmekontorer og nettmøter, må selv den mest tradisjonsrike institusjon tilpasse seg. Parter, advokater og dommere går frem og tilbake mellom digitale møterom.

– Det blir spennende å se hva som kommer ut i andre enden, om brukerne er fornøyde og om advokatene er fornøyde. Hva skjer med ankeprosenten? Vi lever definitivt i et eksperiment, sier Ragnar Lindefjeld i Takk og lov.

Selv om koronakrisen har gitt domstolene en kraftig dytt mot mer digitalisering, sier Lindefjeld at dette er en prosess som har foregått over tid.

– Vi dommerne sitter og ler litt av de advokatene som fortsatt kommer med de store pilotkoffertene sine, for vi sitter jo der med skjermbrettet vårt, og ser ikke papir.

Vi lever definitivt i et eksperiment.

Ragnar Lindefjeld, dommer

Praten går også om spesialisering, fordeler og ulemper ved særdomstoler, hvorfor dommerne i Norge er generalister, om domstolkommisjonen, om nedleggelsen av tingretter og domstolenes uavhengighet.

Du kan høre hele domstolepisoden her.

Stadige oppdateringer

Ny podkastepisode – Takk og lov møter Dommerpodden

JUSSHJØRNET: Torbjørn Buer fra JUS og Camilla Klevan fra Universitetsforlaget kommenterer episodens tema. Foto: Henrik Pryser Libell.

Bak Takk og lov står Universitetsforlaget/Juridika og Juristenes Utdanningssenter. I en egen spalte kommenterer eierne ukens episode og om det finnes kurs og bøker som kan utdype temaet. Domstolsrelatert litteratur er det flust av på Juridika, sier Camilla Klevan, sjef for jussredaksjonen i forlaget: Det gjelder blant annet oppdaterte kommentarutgaver til tvisteloven (av Tore Schei, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H. P. Reusch og Toril M. Øie), straffeprosessloven (av Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther), skjønnsprosessloven og rettsgebyrloven (begge av Nils Erik Lie, sistnevnte kommentar kommer snart). Ellers finner man en velkjent tittel som Skoghøys Tvisteløsning, og for eksempel boken Ærede rett! – et kræsjkurs i sakførsel av Ola Ø. Nisja, Christian H.P. Reusch og Kaare A. Shetelig – en håndbok med praktisk info om hvordan man bør opptre i retten.

En annen viktig utgivelse er kommentarutgaven til domstolloven, ført i pennen av Anders Bøhn. Hans første kommentar til domstolloven kom som bok i 2000, men han er sjeleglad for at den nå kommer digitalt. På den måten kan den holdes konstant oppdatert, ikke bare hver gang det trykkes et nytt opplag.

Ny podkastepisode – Takk og lov møter Dommerpodden

AJOURFØRING: Den erfarne lagdommeren Anders Bøhn synes digitale lovkommentarer er langt bedre enn papirutgavene.

– Det betyr mye at man nå kan ajourføre den kontinuerlig. For det første kommer det stadig nye avgjørelser og lovendringer som må inn. Men jeg finner også hele tiden ting i boka som ikke er bra nok. Så hvis man skal bruke meg som kilde så bør man naturligvis gå til den nyeste utgaven av boken, sier Bøhn.

Han understreker at Høyesterett er opptatt av å gjøre folk bevisste på at digitale kilder de viser til i avgjørelsene kan ha blitt forandret i etterkant. Derfor har de innført en standard for dette der de i henvisningen angir dato for når den digitale utgaven var «sist ajourført».

– Så hvis Høyesterett har sitert noe med en gitt dato, men så har jeg forandret på det senere, så vil den som leser sitatet lett kunne sjekke på Juridika at det er ajourført på en senere dato. Dermed kan de forstå at det har skjedd forandringer, sier Bøhn.

Hvis man skal bruke meg som kilde så bør man naturligvis gå til den nyeste utgaven av boken.

Anders Bøhn, dommer og forfatter

Sølvrev fikk ham til å bli dommer

Som vanlig i hver episode av Takk og lov er det rom for en historie fra gjestens liv i jussverdenen. Ragnar Lindefjelds historie er hentet fra hans tid som advokatfullmektig. I en sak møtte han «en eldre sølvrev» av en motpart som ved bruk av hersketeknikker fikk Lindefjeld til å innse at han måtte bli dommer.

– Og dermed ta grusom hevn på alle advokater som noen gang har krenket meg, spøker Lindefjeld.

Takk og lov med Anine Kierulf:

  • Episode 1 NAV og EØS med Christoffer Eriksen

  • Episode 2 Juss og klima med Adele Matheson Mestad

  • Episode 5 Barnets beste med Elisabeth Gording Stang

  • Episode 7 Personvern med Bjørn Erik Thon, del 1

  • Episode 8 Personvern med Bjørn Erik Thon, del 2

  • Episode 10 Den nye rekonstruksjonsloven og konkursretten, med Ellen Schult Ulriksen

  • Episode 13 Røverhistorier fra retten med Kim Heger

Hør alle episodene her.

Følg oss