Innsikt

Podkast-eksplosjon etter pandemien: – Nå er snart «alle» i hele jussen på podkast

Dette er de norske jusspodkastene
Foto: Faksimiler Jusspodden, Takk og Lov og Dommerpodden.
Lesetid ca. 14 minutter

Antall podkaster har eksplodert de siste årene, både i og utenfor Norge. Også juristene har nå kastet seg på podkasttrenden, og i dag finnes det rundt 30 norske podkaster om juss, inkludert Juridika og JUS´podkast Takk og lov, som nylig avsluttet sin femte sesong. Vi er ikke alene. Både advokatfirmaer, Domstoladministrasjonen, juridiske fakulteter, forlag, kurstilbydere og privatpersoner står bak jusspodkastene som har dukket opp de siste årene. Det finnes snart juss-lyd for alle; for advokater, dommere, jurister og dem som bare er interessert i juss og fra brede tema til ganske bestemte rettsområder. Juridika Innsikt gir deg her en oversikt over norske jusspodkaster.

Også juristene har kastet seg på podkasttrenden, og i dag finnes det rundt 30 norske podkaster om juss.

Både antall podkaster og podkastbruk har økt de siste årene, i Norge og ellers i verden. I 2019 kom det i snitt 550 nye podkaster hver dag Ifølge tall fra Ipsos økte andelen som hører på podkast i Norge fra 24 prosent i begynnelsen av 2017 til 43 prosent i slutten av 2020.  Det er i underkant av 25 norske jusspodkaster som har kommet med ferske episoder i løpet av de siste seks månedene (og flere podkaster som det er mer enn seks måneder siden har sluppet nye episoder). Mer enn halvparten av disse podkastene så dagens lys i pandemiårene 2020 og 2021.

Del av podkasttrenden

Internett flytter seg ut av skjermen og blant annet inn i folks ører.

Podkasttrenden er ikke spesiell for jussen, ifølge Jens Barland, medieforsker ved Høyskolen Kristiania. – Podkast er sterkt i fremvekst, sier han. Det er en generell trend at det blir flere fag- og bransjepodkaster. Og det er ikke tilfeldig at antallet podkaster har økt kraftig de to siste årene. Podkastveksten henger sammen de digitale medievanene digitale pandemien skapte.

– Utviklingen i hvordan vi bruker digitale medier enda mer har tatt lengre og raskere steg under pandemien, fordi folk har vært mye hjemme.

Men det er ikke pandemien alene som er årsak til at det har dukket opp så mange podkaster de siste årene, forklarer Barland. For det første henger det sammen med økt bruk av digitale medier generelt. Videre henger det sammen med at internett, som frem til nylig har vært veldig forbundet med skjerm, nå flytter seg ut av skjermen og blant annet inn i folks ører. Digital publisering handler om å få oppmerksomhet og tilgang til folks tid, og i en travel hverdag er podkasten et perfekt medium – fordi man kan høre på podkast mens man gjør andre ting. Det er også relativt billig å lage podkast. Enda en faktor som har påvirket podkastveksten, er at etter hvert som stadig flere produserer podkaster, ønsker andre å gjøre det samme for å henge med på trenden.

Etter hvert som stadig flere produserer podkaster, ønsker andre å gjøre det samme for å henge med på trenden.

Dette er de norske jusspodkastene
– Podkasttrenden er ikke spesiell for jussen, ifølge Jens Barland, medieforsker ved Høyskolen Kristiania. Foto: Kristiania.

Advokatpodkastene

Nesten halvparten av de aktive podkastene om juss er det advokatfirmaer som står bak. Hvorfor bruker advokatfirmaer og andre bedrifter ressurser på å lage podkast om juss?

Nesten halvparten av de aktive podkastene om juss er det advokatfirmaer som står bak.

– Dette er innholdsmarkedsføring, sier Barland, og utdyper: podkast passer godt for innholdsmarkedsføring. Det er en form for reklame som i jusspodkastenes tilfelle er kombinert med opplysning og fagdebatt. Innholdsmarkedsføring er en form for reklame som typisk er rettet mot å bygge relasjon og merkevare, og ikke direkte salgsrettet. Disse jusspodkastene kan være et godt eksempel på det. Det er god markedsføring å lage så godt medieinnhold at det først og fremst konsumeres som nettopp medieinnhold av lytterne, selv om man også prøver å selge noe.

Dette er de norske jusspodkastene
ADVOKAT-POD: Ola Hermansen og Sjur Hermansen er programledere i podkasten Energisk, som utgis av Hjort. Foto: Hjort.

Barland forklarer at bedrifters fagpodkaster handler om merkevarebygging og relasjonsbygging – det å bli sett og å bli regnet med. En podkast kan være med på å vise frem hva bedriften har kompetanse i. En podkast kan også nå mange, og kan lettere spre informasjonen bredt ut, sammenliknet med et fysisk arrangement med samme innhold. Man får ikke bare salg, man får en rolle, man får anerkjennelse, og man kommer i kontakt med folk som senere kan føre til kundeforhold.

Og innholdsmarkedsføring gjennom podkast fungerer! For det første fordi folk bruker mye tid på å høre på podkast. Podkast er også en relativt liten utgift for store firmaer med tanke på hvor store inntekter de potensielt kan oppnå. Kanskje det tydeligste tegnet på at det fungerer, er at bedrifter fortsetter å bruke podkast i markedsføring.

Barland forklarer at bedrifters fagpodkaster handler om merkevarebygging og relasjonsbygging – det å bli sett og å bli regnet med.

2020 var året advokatbransjen kom på podkast

2020 ser ut til å ha vært det store året for nye podkaster hos advokatfirmaene, og trenden fortsatte i 2021. Mange av podkastene tar for seg et bredt spekter av temaer og rettsområder.

SANDS’ podkast Forberedt – Jusprat med SANDS som startet opp våren 2020, retter seg mot jusstudenter, og tar for seg både faglige temaer, som avtalerett, forvaltningsrett og sivilprosess, og mer praktiske temaer som CV- og søknadskurs, arbeidslivet etter pandemien og alt om å være trainee. Episodene kommer ut med litt ujevne mellomrom, varer mellom en halvtime og en time, og blir ledet av radio- og TV-profil Gita Simonsen og jusstudent Carl Victor Wadenstrøm, med partnere og advokater fra SANDS som gjester.

Brækhus’ podkast Lovlytt har potensielle klienter som målgruppe, både bedrifter og privatpersoner. Podkasten startet opp sommeren 2020, kommer ut noen ganger i måneden, og har så langt behandlet et bredt spekter av temaer og rettsområder – som arbeidsrett, familie og arv, juss og teknologi, konkurs, bedrifters samfunnsansvar og personvern – i stort sett korte episoder på 15–20 minutter. Podkasten ledes av firmaets senioradvokat Ida Brabrand, som også har jobbet som journalist.

I podkasten Advokatene forklarer, gir advokater i Wiersholm lytterne en kort innføring i aktuelle nyheter, trender og endringer innen juss og næringsliv. De ca. 15 minutter lange episodene har kommet ut med ujevne mellomrom siden september 2021, og har tatt for seg ganske forskjellige temaer, som arbeidsliv og pandemi, menneskerettigheter og næringsliv, statsbudsjettet og tvisteløsning. 

Så sent som i januar 2022 kom advokatfirmaet Thallaug med podkasten Tilsvar fra Thallaug. Her er det to studenter som styrer showet, Sunniva Müller Frich og Magnus Brugmans, og det er først og fremst studenter som er målgruppen – nærmere bestemt studentene ved Høgskolen Innlandet. Episodene følger studieløpet ved jusstudiet ved høgskolen, og det er advokater fra Thallaug som inviteres inn for å snakke om episodens tema i 20–40 minutter.

Det er også en gammel traver blant disse tematisk brede podkastene – HELPpodden – Alt du må vite om juss. Siden høsten 2018 har advokater i HELP tatt alle som er interessert i hverdagsjuss gjennom ti til 30 minutter lange episoder om forskjellige privatrettslige temaer de fleste av oss kommer borti, som familie, arv, forbrukerkjøp og boligkjøp og -salg.

Det finnes også en rekke podkaster fra advokatfirmaer som tar for seg ett bestemt rettsområde. Og det ser ut til at det er arbeidsretten som går av med seieren. 

I Simonsen Vogt Wiigs podkast Arbeids(retts)lunsj, har advokater i firmaets arbeidsrettsavdeling og gjester med ujevne mellomrom siden desember 2020 diskutert temaer som er aktuelle for arbeidsgivere. Episodene er stort sett mellom 15 og 30 minutter lange – perfekt å høre på i lunsjen. 

Dette er de norske jusspodkastene
Mange har kastet seg på podkasttrenden.

I februar 2021 kom SANDS med enda en podkast i tillegg til Forberedt – Arbeidslivspodden. Målgruppen er særlig ledere og HR-personell, men også andre som møter arbeidsrettslige utfordringer. SANDS’ advokater bruker en halvtime–time på å diskutere arbeidsrettslige temaer og utfordringer arbeidsgivere ofte kommer borti, og også denne podkasten har den siste tiden sluppet episoder med ujevne mellomrom. 

I Ræders podkast Råd om rett – ukentlige samtaler om arbeidsrett, leder partnerne Ragnhild Nakling og Siri Falch-Olsen lytterne gjennom nettopp ulike arbeidsrettslige temaer i løpet av 15–20 minutter hver uke. Podkasten startet opp våren 2021, og retter seg mot folk som arbeider med arbeidsrett, eller av andre grunner er interessert i arbeidsrett. 

Men det er ikke bare rettsområdet arbeidsrett som har fått egen podkast.

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har siden august 2019 laget podkasten Økrimpodden – om økonomisk kriminalitet. Episodene varer i mellom 10 og 20 minutter – perfekte for en tog- eller t-banetur, og publiseres litt i rykk og napp. Podkasten ledes av advokater i firmaet, og på gjestelisten står blant annet Økokrim, Finanstilsynet og Politiets sikkerhetstjeneste.

Hjorts Energisk dreier seg om energibransjen, og retter seg mot alle som jobber innenfor eller er nysgjerrige på bransjen. Denne podkasten ble født høsten 2020, og tar for seg både juridiske og andre problemstillinger. Hjorts Sjur Obrestad Gabrielsen og Ola Hermansen, begge advokater med spesialisering på energi-feltet, leder episodene, som er på 30–45 minutter. 

Simonsen Vogt Wiig har, i tillegg til sin arbeidsrettspodkast, også podkasten Anskaffelsespodden. Første episode ble sluppet høsten 2021, og det slippes 15 til 30 minutter lange episoder annenhver uke, ledet av advokat Nanna Christensen. Målgruppen er alle som jobber med eller er interessert i offentlige anskaffelser.

Bull og Cos NullBull§hit startet opp i januar 2021. Tematisk skiller den seg fra mange av de andre podkastene ved at den ikke dreier seg om faget juss, men om bransjen i seg selv, og nærmere bestemt likestilling i advokatbransjen. Senioradvokat Elisabeth Hoffmann leder de vel halvtimes lange episodene som kommer ut noen ganger i måneden, i samtale med gjester.

Fakultetene kastet seg på podkasttrenden

NAV-skandalen har vist betydningen av å holde seg oppdatert på EU/EØS-retten.

Også på fakultetene podkastes det. Høsten 2019 startet Gunnar Eriksen og Marius Storvik, henholdsvis professor og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, podkasten Juss & Jåss. Podkasten er en god blanding av juss og jåss, eller fag og tullprat, hver episode varer i omtrent en time, og publiseres i rykk og napp. Da podkasten ble lansert, uttalte Eriksen og Storvik til Juristen at målet med podkasten er å gjøre det lettere for jurister å holde seg oppdatert også utenfor sitt fagfelt.

NAV-skandalen har vist betydningen av å holde seg oppdatert på EU/EØS-retten. Her kan Senter for europarett hjelpe, med Senter for europaretts podcast. Episodene har kommet ut med ujevne mellomrom siden november 2020, et drøyt år etter at NAV-skandalen sprakk. Senter for europarett oppgir selv at målgruppen er «spesielt interesserte» jurister. Episodene er av varierende lengde, og varierer mellom «vanlige» podkastepisoder som tar for seg aktuelle temaer, introduksjoner til grunnleggende EØS-rett, opptak av faglunsjer og analyser og diskusjoner om nye avgjørelser. Programleder er Trygve Harlem Losnedahl, stipendiat ved UiO. 

Jusstudentene var tidlig ute

Flere jusstudenter var tidlig ute med å lage podkast. Marianne Reinertsens Jusspodden slapp sin første episode høsten 2017 under navnet Er det lov. Senere har podkasten byttet navn til Jusspodden, og samarbeidet med forlaget Karnov og nå med Lovdata. Hver uke får Reinertsen besøk av en ny ekspert som snakker om et dagsaktuelt tema i mellom 20 og 60 minutter. Målet med podkasten er å «bringe jussen til folket», som podkasten selv oppgir, og blant temaene som er tatt opp i Jusspodden den siste tiden er klimaaksjoner, vergemål, abortstrid, nye lovendringer og netthets. 

Flere jusstudenter var tidlig ute med å lage podkast.

Dette er de norske jusspodkastene
JUSPODDEN: Jusspoden rundet i våres 100 episoder. Faksimile fra poddens Facebook-side.

I desember 2018 startet UiB-jusstudenten Karl Victor Wadenstrøm (ja, det er han fra SANDS-podkasten Forberedt) podkasten Pod.Jur. – en podkast av, med og for jusstudenter. Podkasten holder på fremdeles, fra i år med ny programleder, Sebastian. Episodene er en god blanding av fag og studentliv ved Juridisk fakultet ved UiB. Blant gjestene er både andre jusstudenter og professorer ved UiB. 

Høsten 2021 startet studentforeningen CF Futurum ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo podkasten Futuristen – en podkast om juss, rettsteknologi og personvern, ledet av studenter, og med inviterte gjester som arbeider på feltet. Episodene er 30 til 60 minutter lange og kommer ca. en gang i måneden. 

Dette er de norske jusspodkastene
DOMMER I STUDIO: Borgar Berg i studioet til podkasten Takk og Lov.

 

Dommerpodden

Domstoladministrasjonen har ikke mindre enn to podkaster om juss – Rett på sak og Dommerpodden. Første episode av Rett på sak kom ut høsten 2017. Siden da er episodene sluppet ganske uregelmessig og med litt varierende lengde. Temaet for poden er aktuelle saker og temaer fra domstolene – som Eirik Jensen-saken, #Metoo og meddommere – temaer som har interesse for allmennheten. Episodene har vært ledet av forskjellige programledere. 

Dommerpodden startet våren 2018. Bak podkasten står tingrettsdommerne Ragnar Lindefjeld og Ola Berg Lande. Dommerpodden er en fagpodkast som i utgangspunktet er rettet mot dommere, kommer ut omtrent en gang i måneden, og varer mellom en halvtime og en time. Tema for episodene er forskjellige temaer knyttet til domstolene, som prosessledelse i straffesaker, dommerfullmektigordningen, barn på tiltalebenken og ankesiling. 

Dommerpodden startet våren 2018. Bak podkasten står tingrettsdommerne Ragnar Lindefjeld og Ola Berg Lande.

Panjuridiske podkaster

Også en rekke andre deler av juristbransjen har omfavnet lyd og mulighetene podkast gir. 

Podkasten Juridisk ABC er den eldste av de norske jusspodkastene. Første episode kom allerede i 2014! Podkasten retter seg mot alle som er interessert i juss, og hjernen bak er advokat Eivind Arntsen. De omtrent timelange episodene ledes av Arntsen selv, og i hver episode har han med seg en gjest. Episodene har kommet ut med ujevne mellomrom siden sommeren 2014, og har tatt for seg et bredt spekter av temaer – en rekke arbeidsrettslige temaer, arv, prosess, forhandlinger, rettsmekling, og GDPR. Podkasten er en del av Arntsens Juridisk ABC, som i tillegg til podkast, består av kurs og nettsider med artikler om juss. 

Linda Bøyum-Folkeseth, advokat i advokatfirmaet Øverbø Gjørtz og høgskolelektor i juridiske fag ved Høgskolen i Molde, har siden mars 2020 publisert noen 10–20 minutter lange episoder i en serie kalt Høyskolen i Molde – Linda Bøyum-Folkeseth, som tar for seg temaer innenfor blant annet avtalerett, kjøpsrett, pengekravsrett og selskapsrett, rettet mot studentene ved høgskolen. Episodene slippes med ujevne mellomrom – siste publiserte episode er fra mai i år.

Juristenes Utdanningssenter og Universitetsforlaget startet våren 2020 podkasten Takk og lov med Anine Kierulf sammen. Det kommer to sesonger i året, og gjerne noen bonusepisoder i tillegg. Hver uke snakker Anine Kierulf med en gjest om et aktuelt tema innenfor jussens verden i en drøy halvtime. Blant temaene som er diskutert er juss og klima, legal tech og AI, alternativ tvisteløsning og samerett. Podkasten retter seg både mot jurister og andre som er interessert i juss.

Spesial-poddene: Fra IP-troll til mekling

Fagbloggen Immaterialrettstrollet, som tar for seg immaterialrett og nærliggende rettsområder som markedsføringsrett, forretningshemmeligheter og personopplysninger, har podkasten Huldrapodden. Både bloggen og podkasten retter seg mot allmennheten. Podkasten startet opp i 2020, i likhet med mange andre av jusspodkastene. Episodene kommer ut med ujevne mellomrom og varer i rundt 40 til 60 minutter. Episodene ledes av gjengen bak bloggen, og innimellom inviterer de inn gjester. 

Katrine Holter står bak podkasten Rett og slett i samarbeid med forlaget Karnov. Med spesiell forkus på strafferett, er tema for podkasten rettsstaten, og Katrine har hver uke siden slutten av oktober 2021 invitert aktuelle gjester til en times prat om aktuelle temaer. Blant temaer som har vært diskutert er Baneheia-saken, europeiske rettsstater under press, Russlands angrepskrig, folkeretten og rusreform. 

Sommeren 2021 kom Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM) med sin podkast Ytringsfrihet i 100 & 10 – en podkast om ytringsfrihet for alle som er nysgjerrige på å lære mer om dette. Episodene varer i rundt tre kvarter og ledes av NIMs Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf, begge jurister, og med kjente gjester i studio som ikke er jurister. 

Ikke minst har Nasjonalbiblioteket tatt til podkast-rommene også, der Jørn Øyrehagen Sunde i Lagapodden lager en historisk gjennomgang av landsloven til Magnus Lagabøte - mannen bak en av Europas første rikslover og det norske slagordet – Med lov skal landet bygges.

Dette er de norske jusspodkastene
Sak om Lagapodden. Faksimile.
Dette er de norske jusspodkastene
TOMTEFEST: Thomas Andersen og Carina Orge Borchgrevink Næss var gjester i en episode av Takk og Lov om tomtefeste. Foto: Anti/Juridika.

Da er det bare for alle interesserte å lete etter den beste lyden av juss!

Er det noen jusspodkaster vi ikke har fått med oss i denne listen?

Tips oss på henrik.pryser.libell@universitetsforlaget.no eller post@juridika.no

Her kan du lese mer om alle episodene og sesongene av jusspodkasten Takk og Lov

2022

2021

2020

 • Episode 1 NAV og EØS med Christoffer Eriksen

 • Episode 2 Juss og klima med Adele Matheson Mestad

 • Episode 3 Covid-19 med Hans Petter Graver

 • Episode 4 Domstolene med Ragnar Lindefjeld

 • Episode 5 Barnets beste med Elisabeth Gording Stang

 • Episode 6 Ytringsfrihet med Jon Wessel-Aas

 • Episode 7-8 Personvern med Bjørn Erik Thon

 • Episode 9 Legal Tech med Merete Nygaard

 • Episode 10 Den nye rekonstruksjonsloven og konkursretten med Ellen Schult Ulriksen

 • Episode 11 Den nye arveloven med John Asland

 • Episode 12 Påtalemyndigheten med Hans Vang

 • Episode 13 Tomtefeste med Thomas Andersen og Carina Orge Borchgrevink Næss

 • Episode 14 Alternativ tvisteløsning med Sverre Blandhol

 • Episode 15 Klarspråk i jussen med Mette Jenssen

 • Episode 16 Røverhistorier fra retten med Kim Heger

Dette er de norske jusspodkastene

Gjest Fredrik Zimmer – Verden får global skattesats og Beethovens pianokonserter

Dette er de norske jusspodkastene

Gjest Inger Ørstavik – hvem bør egentlig eie vaksinepatentene i en pandemi.

Gjest Håvard Wiker – Hvordan rekonstruerte man Norwegian Air - og hva er egentlig en rekonstruksjon i stedet for en konkurs?

Dette er de norske jusspodkastene

Gjest Terje Nybø om Spesialenheten for politisaker og de mange knivangrepene.

Dette er de norske jusspodkastene

Gjest Tore Mydske om EUs nye taksonomiforordning – hva finansbransjen får lov å definere som grønt.

Dette er de norske jusspodkastene

Gjest Ola Mestad om Grunnlovens rolle i norsk rett – og vekttall i prydsøm.

Alle 31 episoder av Takk og Lov, siden 2020, kan du høre her.

Dette er de norske jusspodkastene

Anine med Magnus Matningsdal (juni 2021).

Dette er de norske jusspodkastene

Følg oss