Innsikt

Ny episode av Takk og Lov: – Arbeidsforhold er jo nesten like sterke som ekteskap

Ny episode av Takk og Lov: – Arbeidsforhold er jo nesten like sterke som ekteskap
EPISODEN DER ANINE MØTER ARBEIDSRETTEN: Norges beste jusspodkast-leder møter Norges beste arbeidsrettsadvokat i en ny episode av Takk og Lov.
Lesetid ca. 7 minutter

Norges beste arbeidsrettsadvokat, Tarjei Thorkildsen fra BAHR er på besøk hos Anine Kierulf i en ny episode av Takk og Lov for å forklare hva arbeidsrett er - og hvordan den har forandret seg på det siste. – Arbeidsretten har vokst enormt de siste femten år, sier han, og nærmest blitt den nye tingretten. Men pandemien har ikke rokket ved stillingsvernet.

– Det er jo lov å nedbemanne, men du kan ikke bare nedbemanne hvem du vil, sier advokat Tarjei Thorkildsen.

Han har vært partner i BAHR og spesialist i arbeidsrett i en periode der arbeidsretten har så og si eksplodert som juss-felt.

– På fagdagene for arbeidsrettsadvokater, pleide vi å være et titalls deltakere. Nå er det over 800, med kurs i tre byer, sier han i en egen podkast episode tilegnet et av Norges største rettsfelt for advokater. Anine fritter Thorkildsen ut for å forstå begreper som stillingsvern, kollektiv og individuell arbeidsrett, virksomhetsoverdragelse, permittering og den norske modellen, viktige rettskilder som vikarbyrådirektivet (2008/104/EF) og – om korona har vært en gamechanger.

– Høyesterett er i dag veldig interessert i arbeidsrett, og tar inn mange saker, observerer Thorkildsen. På mange måter mener han det har tatt over for tingsrett. Og derfor er også mange unge jurister interessert i å velge feltet som karriere.

På fagdagene for arbeidsrettsadvokater, pleide vi å være et titalls deltakere. Nå er det over 800, med kurs i tre byer

Tarjei Thorkildsen, advokat

Sterkere enn ekteskapet

Ny episode av Takk og Lov: – Arbeidsforhold er jo nesten like sterke som ekteskap

Om eksperten

Tarjei Thorkildsen
Partner i Advokatfirmaet BAHR.
Regjeringsadvokaten 1990-98. Dommer i Drammen tingrett. Master of Law ved Cambridge University i 1994. Ledet flere offentlig utvalg, og fagutvalget for arbeidsrett i Juristenes Utdanningssenter og Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett.
Thorkildsen har vært partner i BA-HR siden 2003 og leder firmaets arbeidsrettsgruppe.
Medforfatter av Arbeidsmiljøloven. Kommentarutgave, 3.utg. (2018), sammen med Jan Fougner, Lars Holo og Tron L. Sundet. Medlem av redaksjonen for tidsskriftet Arbeidsrett.

Arbeidsretten skiller seg fra kontraktsretten, ved at det er langsiktige forhold.

– Det er nesten sterkere enn ekteskapet, så man må finne ut av ting på et vis, sier han og komme ut av ting sammen, og forklarer grunnleggende begrep som rammeavtaler og hovedavtaler. Han forklarer også hva et stillingsvern er, og forskjellen på fast og midlertidig ansatt.

– Det finnes jo andre former for ansettelse enn fast ansettelse. Men all den andre arbeisretten bygger opp rundt fast stilling som en hovedregel.

– Det er nesten sterkere enn ekteskapet, så man må finne ut av ting på et vis

Tarjei Thorkildsen, advokat

Hodepinen vikarer og konsulenter

En gjenganger er konsulenter i oljeindustrien.

– Da oljeindustrien fikk en knekk i 2014, var det mange som hadde vært konsulent, som mente de var ansatt, og mange fikk delvis rett i det, forklarer han.

Bakgrunnen er EUs vikarbyrådirektiv, som er innført i Arbeidsmiljøloven. Direktivet likestiller ansatte og vikarer.

– Det skal ikke være andre regler for innleide enn ansatte, forklarer Thorkildsen, men det er jo mange små og store avklaringer, for eksempel hvilke type bonuser det inkluderer.

Den nye høyesterettsdommen i denne serien er Semco-dommen, som er ekspertkommentert på Juridika Innsikt.

Virksomhetsoverdragelser

Et annet sentralt regelverk i arbeidsretten er virksomhetsoverdragelse, altså hva som skjer når en arbeidsplass får ny eiere.

– Vi har et direktiv som sier at de ansatte da har rett til å bli med, sier Thorkildsen, så det blir ikke noe "You are fired" i Norge.

– Vi har en saklighetsprosess, sier Thorkildsen, som alltid må begynne med drøftelesesmøter.

Også her har det vært viktige høyesterettsavgjørelser, nylig St1-dommen, som Julie Piil Lorentzen nylig kommenterte på Innsikt og ISS-dommen, som Lars Holo har kommentert på Innsikt.

Det blir ikke noe "You are fired" i Norge.

Tarjei Thorkildsen, advokat

Ingen minstelønn

Norge er midt på treet i stillingsvern, i følge Thorkildsen.

– Andre land har svakere vern, men noen har det vi nok vil se på som mer byråkratisk vern, for eksempel Frankrike eller Nederland.

Men Norge har faktisk ingen nasjonal minstelønn.

– Lønn er ikke lovregulert i Norge, forklarer arbeidsrettseksperten, og fagforeningene i Norge vil ikke ha minstelønn - de er redd det trekker lønningene nedover, ikke oppover.

Hva slags mannskit bilder er det det dokker har?

Tarjei Thorkilsen (6), selvtutnevnt kunstanmelder

Men vi har gjort unntak likevel. For eksempel la Norge lokk på lønn i Lillehammer-området da byen arrangerte OL i 1994, og da Øst-Europa ble innlemmet i EU, innførte man allmenngjøring av lønn i noen sektorer, gjennom forskrift, i transport, fiskeindustri og andre bransjer.

Det finnes en sterk tradisjon om tilsyn, men det finnes unntak, også i arbeidsretten, for eksempel under naturkatastrofer.

Thorkildsen roser den norske modellen på mange vis, men etterlyser likevel en viss reform:

– Av og til burde vi kanskje nullstille litt, sier han, og si at dette er en ny fase.

– Men all erfaring tilsier dessverre at det er vanskelig å gi slipp.

Hvis man var med dem i retten, kunne man aller nådigst få lov å holde den bindersen mens de prosederte

Anine Kierulf

Korona i arbeidsretten

Pandemien har gitt arbeidsrettsadvokaten et travelt 2020.

– Det ble en kollektiv heving av kunnskapen om permittering, sier Thorkildsen.

I 2020s "koronakronikker" har Sigrun Sagedahl og Karianne Rettedal i Projure tatt for seg grunnrådene for den som skal permittere ansatte.

I «Jusshjørnet» får podkastenes eiere, Juridika/Universitetsforlagets Sturla Blanck Thorkildsen og Juristenes Utdanningssenter Torbjørn Buer, kommentert hva de anbefaler på menyen til arbeidsrett.

Forlagsmann Torkildsen drar fram Tarjei Thorkildsens - med flere - kommentarer til Arbeidsmiljøloven, et sentralt verk i arbeidsrett, og Jan Fougners storverk om hele arbeidsretten, samt en rekke ekspertkommentarer på Innsikt, mange fagbøker og tidsskriftet for Arbeidsrett, som Tarjei Thorkildsen jo sitter i redaksjonen på. Buer trekker blant annet frem det aktuelle årlige kurset i arbeidsrett 16. -17 .mars og flere faste kurs i arbeidsrett, blant annet i nedbemanning, pensjon og eget fagforum (spesialkurs).

Ny episode av Takk og Lov: – Arbeidsforhold er jo nesten like sterke som ekteskap

Best å bli enig på gølvet

Den erfarne arbeidsrettsadvokaten som, slik Anine påpeker, har fløyet inn og ut av Høyesterett med flere viktige saker, og vunnet mange av dem, minner likevel om at det beste for den enkelte ansatte eller arbeidsgiver er ikke alltid å vinne saken, men å bli enige.

Ny episode av Takk og Lov: – Arbeidsforhold er jo nesten like sterke som ekteskap

– Til slutt slåss man kanskje om ti tusen kroner, men det kan fort bli de dyreste ti tusen kroner som vinnes for den ansatte, eller arbeidsgiveren. Man møtes igjen, ansatte skal ha attest, arbeidsgivere skal rekruttere, sier han.

 Til slutt slåss man kanskje om ti tusen kroner, men det kan fort bli de dyreste ti tusen kroner

Tarjei Thorkildsen, advokat

– Andre land har svakere vern, men noen har det vi nok vil se på som mer byråkratisk vern, for eksempel Frankrike eller Nederland.

Tarjei Thorkildsen, advokat

Han avrunder med en anekdote, som illustrer nettopp det. Det var en kollega av ham som ble ringt opp av en bedrift, der en ansatt hadde slått ned en annen ansatt med et verktøy, i bakhodet og trengte hjelp til å løse tvisten.

– Men før advokatene rakk å komme inn, hadde de ansatte holdt et slags ting, og bestemt at han som slo, måtte ta 14 dagers ferie - uten lønn! forklarer Thorkildsen.

Dette hadde egentlig løst hele saken, uten en eneste paragraf.

– Et slikt verktøy har jo ikke vi advokater, det er ingen lov som tilsier at det er mulig.

Anine og Thorkildsen er også innom tema som ferielov, og pensjon.

Ny episode av Takk og Lov: – Arbeidsforhold er jo nesten like sterke som ekteskap
Jan Fougners storverk
Ny episode av Takk og Lov: – Arbeidsforhold er jo nesten like sterke som ekteskap
Tarjei Thorkildsen er medforfatter av lovkommentaren til Arbeidsmiljøloven.

Forrige uke var Jan Fougner gjest med temaet compliance: – Compliance skal gjøre litt vondt.

Neste ukes gjest er avhørsekspert Asbjørn Rachlew. Episoden kommer 17. mars.

Følg oss